پژوهش دانشگاهي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 15
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 7832
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است

بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد

بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد

فرمت فايل : doc

حجم : 156

صفحات : 102

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر يزد

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

فصل اول : مبادي تحقيق

1-مقدمه ................................. 1

2-موضوع تحقيق و تبيين آن .................. 3

3-بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟)..... 5

4-انگيزه محقق در انتخاب موضوع............. 7

5-هدف تحقيق .............................. 8

6-ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش)..... 9

7-واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق ............ 11

فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش

الف- سابقه نظري تحقيق .................... 12

تاريخچه .................................. 21

ب- سابقه عملي تحقيق ...................... 24

1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان 24

2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 29

3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق   34

ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق   36

فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)

الف- فرضيات ............................. 37

1-تعريف فرضيه ......................... 37

2-انواع فرضيه ......................... 37

3-فرضيات اين تحقيق ..................... 38

4-سؤالات پژوهشي......................... 38

ب- جامعه آماري و نمونه گيري ............... 39

1- تعريف جامعه آماري .................... 39

2- جامعه آماري اين تحقيق ................. 39

3- تعريف نمونه گيري........................ 39

4- انواع نمونه گيري........................ 40

5- نمونه گيري در اين تحقيق ................. 40

ج- جمع آوري اطلاعات........................ 43

1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات ............. 43

2- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات .......... 43

3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق........ 47

4- تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات ........ 47

5- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعات........ 48

د- روش تحقيق ............................. 48

1- تعريف روش تحقيق ....................... 48

2- انواع و روش هاي تحقيق ................. 49

3- نوع و روش اين تحقيق ................... 50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

الف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني)....... 51

ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي)................................... 68

ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي )......................... 71

فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش

1- نتيجه تحقيق............................ 78

الف- نتايج كلي و فرضيات.................. 78

ب- نتايج كلي سؤالات تشريحي................. 80

2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي............... 82

الف- پيشنهادات محقق....................... 82

ب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان. 83

3- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع    84

4- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق............ 86

5- فهرست منابع(كتابنامه)................. 87

6- پيوست(ضمائم)

نمونه پرسشنامه

......................................................................................................................

چكيده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .

اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.

اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،... ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

 

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۹:۱۸ ] [ مهديان ]

پايان نامه بررسي سطح سرمي پروكلسيتونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

پايان نامه بررسي سطح سرمي پروكلسيتونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

فرمت فايل : doc

حجم : 398

صفحات : 95

گروه : دكترا

توضيحات محصول :

پايان‌نامه  دكتري رشتة پزشكي 

 

عنوان:

بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل


 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: كليات 1

1-1- مقدمه و بيان مسئله 2

2-1 تعريف واژه‌هاي كليدي 3

3-1 اهداف و فرضيات 4

1-3-1 هدف كلّي 4

2-3-1 اهداف اختصاصي 4

3-3-1 هدف كاربردي 5

4-3-1 فرضيات يا سؤالات تحقيق 5

فصل دوم: پيشينه تحقيق 7

1-2 مباني نظري 8

1-1-2 بيماري سل 8

2-1-2 اپيدميولوژي 9

3-1-2 اتيولوژي 11

4-1-2 مورفولوژي و مشخصات مايكوباكتريوم توبركلوزيس 12

5-1-2 آسيب شناسي 13

6-1-2 تظاهرات باليني 15

7-1-2 تشخيص سل 31

8-1-2 درمان سل 37

9-1-2 پايش پاسخ به درمان 39

10-1-2 سل مقاوم به درمان 39

11-1-2 پيشگيري 40

2-2 مطالعات مشابه 41

1-2-2 مطالعات داخلي 41

2-2-2 مطالعات خارجي 42

فصل سوم: مواد و روش ها 44

1-3  نوع مطالعه 45

2-3  محيط پژوهش 45

3-3  جامعه آماري و حجم نمونه 45

4-3  روش گردآوري اطلاعات 45

5-3  روش تجزيه و تحليل داده ها و بررسي آماري 46

6-3  معيار ورود 46

7-3  معيار خروج 46

8-3  ملاحظات اخلاقي 46

9-3  محدوديت مطالعه 47

10-3  متغير هاي مطالعه 48

11-3  روش آزمايشگاهي 49

فصل چهارم: نتايج 52

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 73

پيشنهادات 80

منابع 81

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 1-4 : توزيع جنسي بيماران مورد مطالعه 53

نمودار 2-4 : توزيع سني بيماران مورد مطالعه 54

نمودار 3-4 : توزيع بيماران به تفكيك سطح تحصيلات 55

نمودار 4-4 : توزيع بيماران به تفكيك شغل آنها 53

نمودار 5-4 : توزيع بيماران به تفكيك محل سكونت 57

نمودار 6-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه مصرف سيگار 58

نمودار 7-4 : توزيع بيماران به تفكيك وضعيت تاهل 59

نمودار 8-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه ابتلا به سل قبلي 60

نمودار 9-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه خانوادگي سل 61

نمودار 10-4 : توزيع بيماران به تفكيك شكايت اصلي هنگام اولين مراجعه و تشخيص  بيماري توسط پزشك 62

نمودار 11-4 : توزيع بيماران به تفكيك روش هاي تشخيصي بيماري 63

نمودار 12-4 : توزيع بيماران سطح ESR در بيماران قبل و بعد از درمان 64

نمودار 13-4 : سطح CRP در بيماران قبل و بعد از درمان 65

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 1-4 : : ارتباط ميان سن و جنس و PCT بيماران 67

جدول 2-4 : ارتباط ميان روش تشخيص و PCT بيماران 68

جدول 3-4 ارتباط ميان سطح ESR و CRP و PCT بيماران….......................................70…

جدول  4-4: ارتباط ميان نوتروفيل و لنفوسيت و سطح PCT بيماران................................................... 71

جدول 5-4: : تعيين ميانگين سطح PCT قبل و بعد از درمان..................................................72

 

فهرست علائم اختصاري                                     ABBREVIATIONS

 

 

ARDS                 adult respiratory distress syndrome

CT                      computerized topography

LP                       lumbar puncture

MDR-TB            multi drug resistance tuberculosis

MRI                    magenetic resonance imaging

SPSS                  statistical package for social sciences

PCT                    procalcitonin

ESR                    Erythrocyte sedimentation rate

CRP                   C-reactive protein

POLY                 Polymorphonuclear

WHO                 World health organization

HIV                 Human immunodeficiency virus

AFB                   Acid-fast bacillus 

CXR                Chest X-ray

SIADH              Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone

ADA                Adenosine deaminase

CNS                Central nervous system

CSF               Cerebrosoinal fluid

PCR                Polymerase chain reaction

TST                Tuberculin skin test

BCG               Bacille Calmette-Guerin (vaccine)

F/U                Follow up

 

چكيده

 

بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

مقدمه : سازمان بهداشتي جهان بيان ميدارد كه تقريبا يك سوم جمعيت جهان به ميكروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بيماري سل قرار دارند و هر ساله حدود 9 ميليون نفر به سل فعال مبتلا شده و 5/1 تا 2 ميليون نفر در اثر اين بيماري جان مي سپارند . با توجه به رشد بالاي آمار مبتلايان به بيماري سل با در نظر گرفتن اين نكته كه بهترين راه پيشگيري از ابتلا به بيماري سل, درمان بيماران مبتلا و افراد آلوده مي باشد ، بنابراين تشخيص بيماران مبتلا به سل در مراحل اوليه با روش هاي نوين و مقرون به صرفه امري ضروري مي نمايد. پروكلسي تونين يك ماركر التهابي است . سطح پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل ريوي در مطالعات متعدد نتايج متناقضي داشته است. هدف از طرح اين مطالعه مقايسه سطح سرمي پرو كلسي تونين در مبتلايان به سل ريوي قبل وبعد از درمان مي باشد .

 

مواد و روش ها :در اين مطالعه مورد شاهدي ، براي بيماراني كه با تشخيص سل ريوي فعال در طي يك ونيم سال مطالعه ما به مركز بهداشت مراجعه كرده بودند تحت عنوان گروه مورد چك ليستي تهيه و پر گرديد و اخذ نمونه سرمي جهت بررسي آزمايشگاهي از اين افراد انجام شد و همچنين در انتهاي ماه پنجم و ششم بعد از درمان در صورتي كه بيماران بهبود يافته و اسمير خلط آنها هم منفي شده بود بار ديگر نمونه سرمي جهت بررسي آزمايشگاهي اخذ گرديد و تحت عنوان گروه كنترل قرار گرفتند و پس از تكميل چك ليست ها و انجام آزمايشات لازم اطلاعات حاصل را وارد برنامه آناليز آماريSPSS.v. 16  كرديم و مورد تجزيه و تحليل قرار داديم .

نتايج: در اين مطالعه از42 بيمار 55 درصد مرد و 45 درصد زن بودند و ميانگين سني افراد 54/12 ± 48/45 سال و اكثريت با 30مورد(71/4 درصد) بين 35 سال تا 65 سال سن داشتند . اكثر بيماران(59/5 درصد) روستايي و كشاورز و دامدار بودند. با توجه به نتايج مطالعه تعداد 11 نفر سابقه فاميلي ابتلا به سل در اقوام درجه يك را داشتند كه مبتلا به سل فعال شده اند. وسرفه با 45/2 درصد شايع ترين يافته در بين بيماران مورد مطالعه بود. ونزديك به 50 درصد بيماران با اسمير خلط تشخيص داده شده اند. وميانگين ESR قبل از شروع درمان 87/21±45/88، ميانگين CRP قبل از شروع درمان 98/3±7/16 بوده و سطح اين دو با درمان به صورت معني داري كاهش يافت(p<0/001). شمارش نوتروفيل ها قبل از شروع درمان 3230±6110 سلول در ميلي ليتر و شمارش لنفوسيت ها قبل از شروع درمان 3161±6221 سلول در ميلي ليتر بود و تعداد نوتروفيل ها(p=0/01) و لنفوسيت ها(p=<0/001) با درمان به صورت معني داري كاهش يافت . ميانگين PCT قبل درمان 98/0±25/1 و با درمان به صورت معني دار كاهش يافته  (p<0/001) و به 11/0±40/0 رسيد. همچنين قبل درمان 81 درصد بيماران PCT بالاتر از 5/0 داشته كه بعد از درمان به 23/8درصد كاهش يافت.

 

نتيجه گيري:  از مطالعه چنان بر مي آيد كه ميزان PCT در بيماران مبتلا به سل اردبيل هنگام مراجعه بسيار بالاتر از موارد مشابه در مطالعه ديگر بوده است پس احتمالاً بتوان از آن در شناسايي بيماران مبتلا به سل استفاده كرد. البته لازم به ذكر است كه بايد مطالعه ديگري در اين راستا و با وجود گروهي شاهد صورت گيرد تا ميزان حساسيت و اختصايت آن در بيماران سلي بدست آيد. همچنين در اين مطالعه مشاهده شد كه ميزان ESR و CRP و تعداد گلبول هاي سفيد با روند درمان كاهش چشمگير پيدا مي كنند و از اين رو ماركرهاي بسيار خوبي جهت F/U بيماران و مشاهده روند بهبودي آنان به شمار آيند

كلمات كليدي: سل ريوي ، پروكلسي تونين ، ماركر التهابي

 

 

ABSTRACT

 

Serum level of procalcitonin in patient with active pulmonary tuberculosis and compare with control group

 

Introduction: About one third of the world's population is infected with tuberculosis (TB) and each year, about 1.5 to 2 million people die from TB. Procalcitonin (PCT) is an inflammatory marker that its level has variable results. The aim of this study was to compare serum PCT before and after treatment in patients with pulmonary TB.

Methods: This was a case-control study that has been done on patients with pulmonary TB. Data were collected by check list and serum samples were taken for laboratory analysis at the beginning and after six months of treatment and analyzed by SPSS.16 software.

Results: Forty-two patients with active pulmonary TB entered in this study. The mean age of the patients was 45.48 ± 12.54 years and 54.8% of them were male. Most of the patients (59.5 %) were rural. There was a family history of TB in 26% of patients. The most common symptom (45.2%) was cough. The mean ESR and CRP before treatment were 45.88 ± 21.87 and 7.16 ± 3.98 respectively that were reduced statistically significant after treatment (P<0.001). Neutrophil counts before treatment was 6221 ± 3161 Cells per ml. and decreased statistically significant after treatment (P=0.01). Mean PCT prior to treatment was 1.25 ± 0.98 ng/ml. and 81% of the patients have PCT higher than 0.5 to 5. After treatment PCT level reduced significantly (P<0.001).

Conclusion: Our results showed that the PCT levels in pulmonary TB were high in active disease and may be used for follow-up as a discriminative marker between active and cured pulmonary TB and predict treatment response.

 

Keywords: Pulmonary tuberculosis, Procalcitonin, inflammatory marker

قيمت محصول : 145000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۹ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۰:۰۲ ] [ مهديان ]

پايان نامه امنيت ديجيتاليSSL

پايان نامه امنيت ديجيتاليSSL

فرمت فايل : doc

حجم : 612

صفحات : 80

گروه : فناوري اطلاعات

توضيحات محصول :

پايان نامه امنيت ديجيتاليSSL

قسمتي از متن:

امضاي ديجيتال و امنيت ديجيتالي  چيست ؟

 

امضاي [[ديجيتال]] براي فايل هاي اطلاعاتي همان كار را انجام مي دهد كه امضاي شما بر روي سند كاغذي انجام مي دهد.امضاي ديجيتال و امضاي دست‎نويس هر دو متكي بر اين واقعيت هستند كه پيداكردن دو نفر با يك امضا تقريباً غيرممكن است. باامضاي ديجيتال اصل بودن و صداقت يك پيغام يا سند و يا فايل اطلاعاتي تضمين ميشود. به منظور ايجاد امضاي ديجيتال از يك [[الگوريتم رياضي]] به منظور تركيب اطلاعات در يك كليد با [[اطلاعات]] پيام ، استفاده مي شود . ماحصل عمليات ، توليد رشته اي مشتمل بر مجموعه اي از حروف و اعداد است .يك امضاي ديجيتال صرفا" به شما نخواهد گفت كه " اين شخص يك پيام را نوشته است " بلكه در بردارنده اين مفهوم مهم است كه : "اين شخص اين پيام را نوشته است " .

 

از نگاهي ديگر يك گواهينامه ديجيتالي يك فايل ديجيتالي است كه به صورت رمزگذاري شده اي حاوي اطلاعاتي از قبيل كليد عمومي و ساير اطلاعات دارنده خود است. دارنده مي تواند يك شخص، يك شركت، يك سايت و يا يك نرم افزار باشد. مانند يك گواهينامه رانندگي كه عكس صاحب خود را به همراه ساير اطلاعات در مورد دارنده آن، شامل مي شود، يك گواهينامه ديجيتالي نيز يك كليد عمومي را به اطلاعاتي در مورد دارنده آن متصل مي كند.در كلام ديگر، گواهينامه ديجيتالي آليس، تصديق مي كند كه كليد عمومي به او و تنها او تعلق دارد. به همراه كليد عمومي، يك گواهينامه ديجيتالي حاوي اطلاعاتي در مورد شخص حقيقي يا حقوقي دارنده آن مي باشد، كه براي شناسايي دارنده، و (بر اين اساس كه گواهينامه ها محدود مي باشند)، تاريخ ابطال آنرا نمايش مي دهد.

 

دفاتر ثانويه مطمئن صادر كننده گواهينامه، هويت شخص دارنده گواهينامه را قبل از آنكه تصديق كنند، چك مي كنند .بخاطر اينكه گواهينامه ديجيتالي اكنون يك فايل اطلاعاتي كوچك است، اصل بودن آن توسط امضاي ديجيتالي خودش قابل بررسي است لذا به همان صورتي كه يك امضاي ديجيتالي را تاييد مي كنيم به همان صورت از صحت امضاي ديجيتالي به اصل بودن گواهينامه پي خواهيم برد.

 

گواهينامه ديجيتالي چيست و چرا ما به يكي نياز داريم؟

 

اجازه دهيد براي پاسخ به سوال فوق ، سوالات ديگري را مطرح كنيم ! • براي تشخيص و تائيد هويت فرد ارسال كننده يك نامه الكترونيكي از چه مكانيزم هائي استفاده مي شود؟ • فرض كنيد يك نامه الكترونيكي از يكي از دوستان خود دريافت داشته ايد كه از شما درخواست خاصي را مي نمايد ، پس از مطالعه پيام براي شما دو سوال متفاوت مطرح مي گردد : الف ) آيا اين نامه را واقعا" وي ارسال نموده است ؟ ب ) آيا محتواي نامه ارسالي واقعي است و وي دقيقا" همين درخواست را داشته است ؟ • آيا وجود هر نامه الكترونيكي در صندوق پستي ، نشاندهنده صحت محتوا و تائيد هويت فرد ارسال كننده آن است ؟ سوءاستفاده از آدرس هاي Email براي مهاجمان و ويروس ها به امري متداول تبديل شده است و با توجه به نحوه عملكرد آنان در برخي موارد شناسائي هويت فرد ارسال كننده يك پيام بسيار مشكل و گاها" غيرممكن است . تشخيص غيرجعلي بودن نامه هاي الكترونيكي در فعاليت هاي تجاري و بازرگاني داراي اهميت فراواني است . يك نامه الكترونيكي شامل يك امضاي ديجيتال، نشاندهنده اين موضوع است كه محتواي پيام از زمان ارسال تا زماني كه به دست شما رسيده است ، تغيير نكرده است . در صورت بروز هر گونه تغيير در محتواي نامه ، امضاي ديجيتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط مي شود .

 

يك گواهينامه ديجيتالي يك فايل ديجيتالي است كه به صورت رمزگذاري شده اي حاوي اطلاعاتي از قبيل كليد عمومي و ساير اطلاعات دارنده خود است. دارنده مي تواند يك شخص، يك شركت، يك سايت و يا يك نرم افزار باشد. مانند يك گواهينامه رانندگي كه عكس صاحب خود را به همراه ساير اطلاعات در مورد دارنده آن، شامل مي شود، يك گواهينامه ديجيتالي نيز يك كليد عمومي را به اطلاعاتي در مورد دارنده آن متصل مي كند.

 

در كلام ديگر، گواهينامه ديجيتالي آليس، تصديق مي كند كه كليد عمومي به او و تنها او تعلق دارد. به همراه كليد عمومي، يك گواهينامه ديجيتالي حاوي اطلاعاتي در مورد شخص حقيقي يا حقوقي دارنده آن مي باشد، كه براي شناسايي دارنده، و (بر اين اساس كه گواهينامه ها محدود مي باشند)، تاريخ ابطال آنرا نمايش مي دهد.

 

دفاتر ثانويه مطمئن صادر كننده گواهينامه، هويت شخص دارنده گواهينامه را قبل از آنكه تصديق كنند، چك مي كنند .بخاطر اينكه گواهينامه ديجيتالي اكنون يك فايل اطلاعاتي كوچك است، اصل بودن آن توسط امضاي ديجيتالي خودش قابل بررسي است لذا به همان صورتي كه يك امضاي ديجيتالي را تاييد مي كنيم به همان صورت از صحت امضاي ديجيتالي به اصل بودن گواهينامه پي خواهيم برد.

فهرست

- مقدمه

امضاي ديجيتال و امنيت ديجيتالي  چيست .............................................4

گواهينامه ديجيتالي چيست و چرا ما به يكي نياز داريم؟........................5

ثبت نام براي يك گواهينامه ديجيتالي.........................................................6

پخش كردن گواهينامه ديجيتالي..................................................................6

انواع مختلف گواهينامه ديجيتالي..................................................................7

سطوح مختلف گواهينامه هاي الكترونيكي..................................................7

 امضاي ديجيتالي از ديد برنامه نويسي.........................................................8

چگونه يك امضاي ديجيتالي درست كنيم؟................................................9

نحوه عملكرد يك امضاي ديجيتال..............................................................11

نحوه ايجاد و استفاده از كليد ها..................................................................12

حملات ممكن عليه امضاء هاي ديجيتالي.................................................12

مركز صدور گواهينامه چيست؟....................................................................13

 رمزنگاري چيست؟.........................................................................................14

اهداف CA .....................................................................................................15

نكاتي در مورد گواهينامه ها.........................................................................16

تشخيص هويت از طريق امضاي ديجيتالي................................................16

امضاي ديجتالي زيربناي امنيت تبادلات الكترونيكي..............................17

گفتگو با دبير كميته IT دفتر مطالعات فناوري رياست جمهوري.......18

2- SSL چيست؟

1-2 InstantSSL چيست؟.......................................................................25

2-2 تكنولوژي پيشرفته تائيد كردن (Authentication)..................25

3-2 دسترسي آنلاين به پروفايل تجاري تان ...........................................25

3- مفاهيم رمز گذاري

1-3 معرفي و اصطلاحات .............................................................................25

2-3 معرفي الگوريتمهاي رمزنگاري ...........................................................27

3-3 رمزنگاري كليد – عمومي ................................................................28

4-3 مقدار Hash .......................................................................................29

5-3 آيا شما معتبر هستيد ؟ ....................................................................30

6-3 سيستمهاي كليد متقارن ..................................................................33

7-3 سيستمهاي كليد نامتقارن.................................................................35

4-  ساختار و روند آغازين پايه گذاري يك ارتباط امن

1-4  پروتكل هاي مشابه ...........................................................................41

5-  مفهوم گواهينامه در پروتكل SSL

1-5  مراكز صدور گواهينامه .....................................................................42

2-5 مراحل كلي برقراري و ايجاد ارتباط امن در وب ..........................43

3-5  نكاتي در مورد گواهينامه ها ...........................................................44

4-5 تشخيص هويت  ..................................................................................45

 

6 مشكلات و معايب SSL

1-6  مشكل امنيتي در SSL    ..............................................................60

2-6  مشكلات تجارت الكترونيكي در ايران ...........................................60

ضميمه 1 : پياده سازي  SSL در Windows 2000 Server..................62

ضميمه 2 : پراكسي (Proxy)................................................................................66

واژه نامه.......................................................................................................................77

فهرست منابع............................................................................................................78

 

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۶ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۰۵:۵۱ ] [ مهديان ]

بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

فرمت فايل : word

حجم : 1095

صفحات : 110

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

    پايان نامه  كارشناسي ارشد "M.SC."

گرايش :زراعت

  بررسي اثر الگوي كاشت و تراكم بوته روي عملكرد واجزاي عملكرد ذرت سيلويي در منطقه ورامين

 مقدمه

با آغاز هزاره سوم ميلادي جمعيت جهان از مرز 6 ميليارد نفر گذشته است. چنانچه رشد جمعيت 7/1% در نظر گرفته شود جمعيت جهان در سال 2015 به مرز 8 ميليارد نفر و در نيمه قرن آينده به 11  ميليارد  نفر خواهد رسيد (پرستار 1376) از اين رو در قرن 21 رقابت براي تامين غذا بيشتر از موارد ديگر به چشم مي خورد.

ميزان غذاي مورد نياز در دو دهۀ آينده به اندازۀ تمام غذاي توليد شده در 1000 سال گذشته است در نتيجه كمبود غذا ، قحطي و گرسنگي، بيش از 70 ميليون نفر را تهديد مي كند و بالغ بر 3 ميليارد نفر نيز دچار سوء تغذيه خواهند بود.(1993،FAO).

 

 

  چكيده

      به منظور مشاهده تأثير تراكم و آرايش كشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت سيلويي (سينگل كراس 647) آزمايش مزرعه اي بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در تابستان سال 1382 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين به اجرا در آمده اين آزمايش در 3 تكرار و در دو سطح A وB (A: آرايش كشت تك رديفه و دو رديفه و B: در 4 سطح تراكم  80 ،95، 110 و 125 هزار بوته در هكتار ) انجام شد.

باتوجه به جدولهاي تجزيه واريانس . افزايش تراكم از 80 هزار بوته در هكتار تا 125 هزار بوته در هكتار و تغيير آرايش كشت از تك  رديفه به دو رديفه در مورد آزمايش بدين گونه مي باشد كه (وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، درصد پروتئين و عملكرد كيلو گرم در هكتار ) اختلاف معني داري در سطح 1% ديه مي شود. و در بقيه جداول هر چند اختلاف معني دار نيست اما تفاوتهاي مشاهده مي شود.

 باز با برسي جداول تجزيه واريانس در مي يابيم كه تراكم در كشت دو رديفه در صفات مورد آزمايش صفات ( ارتفاع گياه ، وزن ساقه تازه ، وزن بلال تازه ، قطر ساقه هر بوته ، و عملكرد كيلو گرم در هكتار) اختلاف معني دار در سطح 1% نشان مي دهد و فقط در دو صفت مورد آزمايش ( تعداد بلال در هر بوته و تعداد برگ در هر بوته ) اختلا ف معني داري نشان نمي دهد . چون يك پديده ژنتيكي مي باشد و با تغيير هر نوع تراكم و آرايش كشتي ثابت مي ماند. با بهتر شدن شرايط كه از نظر تراكم يا آرايش كشت فاصلۀ ميان گره ها بيشتر شده. طول بوته افزايش مي يابد و در اندام زايشي تغييري رخ نمي دهد با برسي اثر متقابل آنها در مي يابيم كه در دو صفات مورد آزمايش ( درصد پروتئين و عملكرد پروتئين در هكتار اختلاف معني دار است ( در سطح 1%) و در بقيه صفات اختلاف معني دار نيست ولي بين تيمارها اختلافي ديده مي شود كه در تراكم هاي بالا تا 125 هزار بوته در هكتار در كشت دو رديفه عملكرد بالاتر است با توجه به نتيجه هاي كه بدست آمد بطور كلي مي توان اظهار داشت كه با كاهش فاصله بين رديف ها و استفاده از آرايش كاشت دو رديفه رقابت بين بوته ها در روي رديف كاهش يافته و در نتيجه دستيابي به عملكردهايي بالا از طريق افزايش تراكم تا حد 125 هزار بوته در هكتار امكان پذير خواهد بود.

 

واژه هاي كليدي: ذرت،آرايش كاشت ، تراكم ، عملكرد ، اجزاي عملكرد.

 

 

فهرست مطالب

1-1-      مقدمه     1

1-2- تاريخچه  و خاستگاه ذرت          5

1-3- اهميت و موارد مصرف ذرت     7

         الف) تغذيه انسان :     7

         ب) تغذيه دام وطيور : 8

         ج) مصارف صنعتي  :            8

1-4-   سطح زير كشت و ميزان توليد ذرت در جهان و ايران           9

الف- ميزان توليد ذرت در جهان و ايران  :         9

1-5- علل  توسعه كشت ذرت 9

1-6-  تركيبات شيميايي دانه ذرت       12

1-7- خصوصيات گياه شناسي ذرت     12

1-1-7 ريشه :      13

2-1-7-   ساقه :    14

3-1-7 – پنجه :    15

4-1-7- برگ :      15

5-1-7- گل آذين:   16

1-8- طبقه بندي ذرت         18

1-9- اكولوژي ذرت            19

1-1-9-   دماي خاك :         19

2-1-9 –  نور:     20

3-1-9-رطوبت:    20

4-1-9 خاك :       21

5-1-9  حساسيت به سرما در ذرت :    22

1-10- تراكم و مقدار بذر مصرفي       23

1-11- فيزيولوژي ذرت       24

1-12- فتوسنتز     25

1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژي ذرت) 25

1-1-13- رشد رويشي :       26

-دوره رشد  رويشي اوليه :    28

-دوره رشد رويشي فعال        28

2-1-13- رشد زايشي :        28

1 -14- مواد غذايي مورد نياز ذرت     29

1-1-14-  نيتروژن :          30

2-1-14 – فسفر :  31

3-1-14- پتاسيم :  32

4-1-14- گوگرد :  33

5-1-14- روي :    34

6-1-14 – آهن :   34

7- 1- 14 – منگنز:           35

8-1-14 – مس :   35

9-1-14-بر :        36

10-1-14- مصرف كودهاي آلي در ذرت :        36

فصل دوم :بررسي منابع       38

2-1- تراكم          39

1-2-1- اثر تراكم بر عملكرد :           40

2-2-1- اثر تراكم بر عملكرد اقتصادي :           40

1-2-2-1- اثر تراكم بر عملكرد بيولوژيك :      43

2-2-2-1- اثر تراكم بر روي ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جايگاه بلال : 44

3-2-2-1- اثر تراكم  و آرايش كاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور :       45

    4-2-2-1- اثر تراكم بر شاخص برداشت :     46

2-2- آرايش و الگوي كاشت  47

1-2-2- اثر آرايش كاشت بر جذب نور :            49

2-2-2- اثر آرايش كاشت برعملكرد:    50

3-2-2- اثر تراكم و آرايش كاشت بر شاخص هاي فيزيولوژيك رشد:  51

4-2-2- اثر تراكم و آرايش كشت بر عملكرد :     52

5-2-2- اثر تراكم و آرايش كاشت بر شاخص برداشت :      54

فصل سوم : مواد و روشها     55

3-1- موقعيت جغرافيايي محل مورد آزمايش       56

3-2-شرايط آب و هوايي محل آزمايش  56

3-3-مشخصات خاك محل اجراي آزمايش          56

3-4-مشخصات ماده آزمايشي 57

3-5-طرح آماري   57

3-6-نقشه طرح     57

3-7-مراحل اجراي آزمايش   58

1-3-7-عمليات كاشت:         58

2-3-7-عمليات داشت :        59

3-3-7-برداشت :   59

3-8- صفات مورد ارزيابي    60

1-3-8- صفات مورفولوژيكي ذرت :   60

1-1-3-8- ارتفاع بوته:        60

2-1-3-8- تعداد برگ :        60

3-1-3-8- وزن خشك برگ :            60

4-1-3-8- وزن تر برگ :    60

5-1-3-8- تعداد بلال:         60

6-1-3-8- طول بلال:         61

7-1-3-8- قطر نهايي ساقه : 61

8-1-3-8- وزن تر ساقه :     61

9-1-3-8- وزن بلال تازه :   61

10-1-3-8- عملكرد:          61

2-3-8- صفت كيفي :          62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول (1-1) طول فصل رشد، عملكرد و شاخص برداشت و وزن خشك گياهان زراعي   10

جدول(1-2) اثر روشهاي شخم در عملكرد ذرت   11

جدول (1 -3 ) طبقه بندي ذرت از لحاظ موارد مصرف، تركيبات دانه ، شكل ظاهري و كيفيت دانه 18

جدول (1-4) تراكم بوته ذرت در هر هكتار نسبت به واريته و شرايط زراعتي متغير را نشان مي دهد :        24

جدول (1-5) مراحل رشد ذرت           26

جدول (1-6 ) متوسط عناصر توليد شده توتسط ذرت در يك هكتار با عملكرد حدود 7 تن 30

جدول(3-1)نتايج تجزيه خاك محل آزمايش         57

جدول (4-1) تجزيه واريانس تعداد برگ در هر بوته          64

جدول (4-2) تجزيه واريانس تعداد بلال در هر بوته          66

جدول (4-3) تجزيه واريانس طول بلال در هر بوته          69

جدول (4-4) تجزيه واريانس ارتفاع گياه در هر بوته          72

جدول (4-5) تجزيه واريانس قطر ساقه در هر بوته           74

جدول (4-6) تجزيه واريانس وزن برگ تازه در هر بوته     77

جدول (4-7) تجزيه واريانس وزن ساقه تازه در هر بوته     80

جدول (4-8) تجزيه واريانس وزن بلال  تازه در هر بوته    82

جدول (4-9) تجزيه واريانس وزن خشك برگ در هر بوته  84

جدول (4-10) تجزيه واريانس درصد پروتئين در هر بوته  87

جدول (4-11) تجزيه واريانس عملكرد كيلوگرم در هكتار   90

جدول (4-12) همبستگي بين صفات مخلف اندازه گيري شده روي ذرت 647 تحت شرايط متفاوت تراكم و آرايش كشت 92

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد برگ گياه       65

نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر تعداد برگ گياه   65

نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر تعداد برگ گياه 65

نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد بلال در هر گياه          67

نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر تعداد بلال در هر گياه          67

نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر تعداد بلال در هر گياه    67

نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر طول بلال گياه       70

نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر طول بلال گياه    70

نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و  تراكم بر طول بلال گياه            70

نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر ارتفاع گياه          73

نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر ارتفاع گياه       73

نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر ارتفاع گياه    73

نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر قطر ساقه گياه      75

نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر قطر ساقۀ گياه   75

نمودار (15-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر قطر ساقه گياه           75

نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن برگ تازۀ گياه           78

نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن برگ تازۀ گياه        78

نمودار (18-4) اثر متقابل  سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن برگ تازۀ گياه    78

نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گياه            81

نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن ساقۀ تازۀ گياه         81

نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن ساقۀ تازه گياه      81

نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن بلال تازۀ گياه            83

نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن بلال تازۀ گياه         83

نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن بلال تازه گياه      83

نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر وزن خشك برگ گياه        85

نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر وزن خشك برگ گياه     85

نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر وزن خشك برگ گياه  85

نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر درصد پروتئين گياه           88

نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر درصد پروتئين گياه        88

نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر درصد پروتئين گياه       88

نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرايش كاشت بر عملكرد علوفۀ گياه            90

نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراكم بر عملكرد علوفۀ گياه         91

نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرايش كاشت و تراكم بر عملكرد علوفۀ گياه      91

 

 

قيمت محصول : 45000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۵ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۴۲:۰۹ ] [ مهديان ]

پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي

پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي

فرمت فايل : ppt

حجم : 2488

صفحات : 154

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر سهيل سرمد سعيدي، در قالب ppt  و در 154 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: مفاهيم واصول برنامه ريزي استراتژيك

مقدمه

مديريت برنامه استراتژيك

فرآيند مديريت استراتژيك

مزاياي مديريت استراتژيك

موانع بالقوه پيشرفت برنامه ريزي استراتژيك

واژه هاي كليدي در مديريت استراتژيك

 

فصل دوم: انواع استراتژي

استراتژي هاي اصلي

استراتژيهاي يكپارچگي يا توسعه

استراتژي يكپارچگي عمودي به بالا يا گسترش پيشرو

استراتژي يكپارچگي عمودي به پائين يا گسترش پسرو

استراتژي افقي يا گسترش افقي

استراتژي هاي كاهش يا تدافعي

استراتژي ثبات يا تمركز

استراتژي هاي عمومي يا ژنريك مايكل پورتر

استراتژي هاي رهبري هزينه

استراتژي هاي تمايز

استراتژي هاي تمركز

استراتژي هاي چهارگانه ژاپني

استراتژي هاي وظيفه اي

استراتژي واحدهاي عملياتي يا توليدي

استراتژي واحد مالي

 استراتژي واحد تحقيق و توسعه

استراتژي واحد بازاريابي

 

فصل سوم: مأموريت، آرمان و ارزش هاي سازمان

مأموريت سازمان

بيانيه مأموريت سازمان چيست؟

ويژگيهاي بيانيه مأموريت

آرمان سازمان

ارزشهاي سازماني

فرايند تنظيم و تدوين مأموريت سازمان

ماهيت مأموريت سازمان

اجزاي تشكيل دهنده مأموريت سازمان

 

فصل چهارم: بررسي محيط خارجي

بررسي محيطي و تجزيه وتحليل عوامل خارجي

لزوم تجزيه و تحليل محيط

محيط خارجي سازمان

فرايند بررسي عوامل خارجي

روش هاي جمع آوري اطلاعات

عوامل اقتصادي

عوامل اجتماعي و فرهنگي

عوامل سياسي و قانوني

عوامل تكنولوژيكي

عوامل رقابتي

ابزارها و تكنيكهاي پيش بيني عوامل خارجي

تجزيه و تحليل رقابت

مدل پنج نيروي مايكل پورتر

چشم و هم چشمي بين شركتهاي رقيب

تهديدهاي ناشي ازورود يا رونق گرفتن محصولات جايگزين در بازار

تهديدهاي ناشي از ورود رقباي جديد و تلاش براي پيشي گرفتن از يكديگر در قلمرو صنعت مورد نظر

قدرت تأمين كنندگان در تحميل خواسته هاي خود به شركت

قدرت خريداران در تحميل خواسته هاي خود به شركت

محدوديتهاي مدل پورتر

پرسشنامه  فرصتها و تهديدها تاثيرگذار بر توسعه فعاليتهاي پيمانكاري( محيط خارجي )

پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه مشتريان شركتهاي پيمانكاري

پرسشنامه مولفه هاي محيط كلان تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ تهديدها

پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Value Chain

پرسشنامه مولفه هاي داخلي تاثيرگذار بر عملكرد شركتهاي پيمانكاري/ قوتها و ضعفها با استفاده از منطق Functional Analysis

پرسشنامه شناخت راهكارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانكاري در ايران / از ديدگاه طرف تقاضا

پرسشنامه شناخت راهكارها و استراتژيهاي توسعه فعاليتهاي پيمانكاري در ايران / از ديدگاه طرف عرضه

پرسشنامه مدل پورتر/ فرصتها و تهديدها از ناحيه تامين كنندگان شركتهاي پيمانكاري

تجزيه و تحليل صنعت: ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE)

ماتريس بررسي رقابت(CPM)

 

فصل پنجم: بررسي محيط داخلي

تجزيه و تحليل عوامل داخلي

منابع داخلي سازمان

فرهنگ سازماني و استراتژي

بازاريابي

مالي و حسابداري

استراتژي واحد بازاريابي

تحقيق و توسعه

توليد و عمليات

ماتريس ارزيابي داخلي(IFE)

عوامل حياتي موفقيت(CSFs)

گلوگاه(CSF) چيست؟

چگونه عوامل حياتي موفقيت را تشخيص دهيم؟

عوامل حياتي موفقيت و شايستگي هاي كليدي

منشاء عوامل حياتي موفقيت سازمان

كاربرد عوامل موفقيت در مديريت استراتژيك

 

فصل ششم: انتخاب و تعيين استراتژي

بررسي و انتخاب استراتژي

اهداف بلند مدت

مدل هاي مختلف انتخاب استراتژي در سازمان

مدل منحني دوره عمر

مدل ADL

موقعيت رقابتي شركت در صنعت

توصيف خانه هاي ماتريسADL

متغيرهاي قوت كسب و كار

موقعيت كلي رقابت

طرزتلقي مديريت از ريسك

مرحله چرخه عمر ADL

ثبات سهم بازار

دامنه خط محصول

ماتريس گروه مشاورين بستن(BCG )

مزاياي روش BCG

معايب روش BCG  

ماتريس تهديدها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف(SWOT )

مراحل پياده سازي تجزيه و تحليلSWOT

ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك(SPACE)

ماتريس داخلي و خارجي(IE)

 

فصل هفتم: اجراي استراتژي

هدفهاي ساليانه

هدفهاي عملياتي

سياست ها

فرايند اجراي استراتژي

تخصيص منابع

ابزار تخصيص منابع

ساختار استراتژيك

مهندسي مجدد

فرهنگ سازي و فزهنگ پذيري

مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار

ايجاد انگيزه براي مهندسي مجدد

چرا مي خواهيمBPR را در سازمان پياده كنيم؟

معيارهاي اندازه گيري و اهميت مورد كاري

اولويت دهي به اهداف

ارتباط بين واحدهاي كاري

مديريت تغيير

منشاءمقاومت كاركنان

چرا سازمانها به تغيير نيازمندند؟

روشهاي غلبه بر مقاومت كاركنان در برابر تغيير

مديريت تعارض

دلايل تعارض

درجات تعارض

درك تعارض و شخصي كردن

تعارض سازنده و مخرب

 

فصل هشتم: ارزيابي و كنترل استراتژي

كنترل و ارزيابي

فرايند ارزيابي استراتژي

تعيين موضوع ارزيابي

تعيين استانداردها و معيارهاي ارزيابي

ارزيابي عملكرد

مقايسه عملكرد واقعي با استانداردها

انجام اقدامات اصلاحي

استانداردهاي ارزيابي و كنترل

ارزيابي عملكرد سازمان

اندازه گيري و سيستم بازخورد

بازخورد

اقدامات اصلاحي

رهنمود هايي براي كنترل مناسب

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت" كتاب مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در عمل تأليف دكتر  سهيل سرمد سعيدي "  مي باشد كه در حجم 154  اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۴ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۴:۱۸ ] [ مهديان ]

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري)

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري)

فرمت فايل : pdf

حجم : 5564

صفحات : 50

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري(668 نكته مهم و كنكوري) 

كتاب PDF به تعداد 50 صفحه 

كاملترين خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكتر محسن نظري كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني تهيه و ويرايش شده و جزوه شخصي ايشان مي باشد، اين مجموعه عالي كه شامل 668 نكته مهم و كنكوري خلاصه كتاب اقتصاد كلان دكترمحسن نظري مي باشد ، تمامي نكات مهم درسنامه و همچنين نكات مهم كنكوري تستهاي آخر هر فصل را پوشش مي دهد و با دقت و ظرافت خاصي اين مجموعه ارزشمند جمع آوري و ويرايش شده، داوطلبين گرامي با مطالعه اين جزوه عالي مشكل خود را در مباحث مختلف رفع و بهترين نتيجه ممكن را درحداقل زمان درمقاطع مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد و سؤالات استخدامي كسب خواهند نمود ، براي سهولت و درك بهتر مطالب ، فصول به صورت تفكيك شده مي باشد و در ويرايش از تركيب 3 رنگ استفاده شده تا بهتر مطالب كليدي را به خاطر بسپاريد

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۹:۳۶ ] [ مهديان ]

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

فرمت فايل : doc

حجم : 123

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

پروپوزال تاثير نگراني آزمون شنيداري بر يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني تمركز در آزمون شنيداري

 

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

    The impression of the research is to investigate the relationship of anxiety with the learner’s listening comprehension, because anxiety is a normal and useful emotion when we feel under threat: it puts us on the alert and gets our body ready to cope with the danger. It saves your life if you run to make it across the road because a car is speeding too fast towards you. It involves our thoughts, body reactions, and behaviors.  It does not mean you are “crazy”,  it  is  a  common  psychological  problem and  it  cannot  lead,  in  itself,  to  death  or mental illness.  It also is a normal emotion and common experience, and it represents one of the most basic of human emotions. At one time or another, all of us are likely to be “stressed out,” worried about finances or health or the children, fearful in certain situations (such as when on a ladder or just before an operation), and concerned about what other people think. In general, anxiety serves to motivate and protect an individual from harm or unpleasant consequences.

     Researches on test anxiety in EFL learning point out that the factors that influence students’ reactions to language tests are perceptions of test validity, time limit, test techniques, test format, length, testing environment and clarity of test instructions (Young, 1999). The researches show that test validity is one of  significant factors that produce test anxiety. For instance, Young (1991) found that students experience anxiety if the test involves content that was not taught in class. Similarly, Horwitz and Young (1991) noted that tests in the lack of face validity led to higher anxiety and a negative attitude toward instruction. In the same way, Young (1999) investigated the effects of anxiety on ESL tests and found that high anxiety producing tests were also perceived by students as less valid. Another factor that increases test anxiety and decreases performance is time limit. For instance, in a study conducted by Young (1991) learners sometimes felt pressured to think that they had to organize their ideas in a short period of time.


قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۲۰:۲۹ ] [ مهديان ]

پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف

پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف

فرمت فايل : ppt

حجم : 919

صفحات : 225

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت كتاب روانشناسي تربيتي تأليف علي اكبر سيف، در قالب  ppt و در 225 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: مراحل فعاليتهاي آموزشي : معرفي الگوي عمومي آموزشي

تعريف آموزش

الگوي عمومي آموزشي

فعاليتهاي معلم در مرحله 1

فعاليتهاي معلم در مرحله 2

فعاليتهاي معلم در مرحله 3

فعاليتهاي معلم در مرحله4

 

فصل دوم: تهيه و تدوين هدفهاي آموزشي

منابع انتخاب هدفهاي آموزشي

طرح هفت مرحله اي هدف گزيني تايلر

روش هاي بيان هدفهاي آموزشي

هدفهاي آموزشي

نمونه هدفهاي رفتاري

فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري

اجزاء هدفهاي رفتاري

انتقاد از هدفهاي رفتاري

انواع هدفهاي رفتاري

روش تهيه هدفهاي رفتاري كامل

انواع هدفهاي آموزشي

فوايد استفاده از هدفهاي رفتاري

چگونگي تعيين شرايط عملكرد

چگونگي تعيين ملاك يا معيار عملكرد

روش گرانلند در تهيه هدفهاي آموزشي

انواع هدفهاي آموزشي رفتاري

انواع هدفهاي آموزشي رفتاري (براي درس زبان انگليسي)

نظرهاي موافق و مخالف كاربرد هدفهاي رفتاري

 

فصل سوم: طبقه بندي هدفهاي آموزشي

طبقه بندي هدفهاي آموزشي معروف به طبقه بندي بلوم

حوزه شناختي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه شناختي

حوزه عاطفي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه عاطفي

حوزه رواني حركتي

نمونه هاي اهداف كلي از حوزه رواني - حركتي

طبقه بندي هدفهاي آموزشي

دانش

خرده طبقات دانش

دانش امور كلي و مسائل انتزاعي يك رشته

تواناييها و مهارتهاي ذهني

فهميدن

تفسير

برون يابي يا استخراج

كاربرد يا كاربستن

تحليل

تحليل روابط سازماني

تركيب

ارزشيابي

نمودار طبقه بندي هدفهاي آموزشي

 

فصل چهارم: رفتار ورودي و سنجش آغازين

تعريف رفتار ورودي

جنبه هاي رفتارهاي ورودي

رفتار نهايي (هدف آموزشي)

سلسله مراتب يادگيري يا تحليل تكليف از وول فولك (1987)

سنجش آغازين

تفاوت سنجش آغازين با پيش آزمون

راههاي مقابله با شكل كمبود رفتارهاي ورودي شناختي و رواني - حركتي

ويژگيهاي ورودي عاطفي

فنون ايجاد علاقه و انگيزش در يادگيرندگان

 

فصل پنجم: تعريف و انواع يادگيري

تعريف يادگيري

تفاوت يادگيري در رفتار

تفاوت رفتار با عملكرد

تفاوت يادگيري و تفكر

انواع يادگيري از نظر گانيه

انواع بازده هاي يادگيري از نظر گانيه

 

فصل ششم: يادگيري از راه شرطي شدن  

يادگيري رفتارهاي بازتابي از راه شرطي سازي كلاسيك (شرطي سازي پاسخگر)
فرايند شرطي شدن كلاسيك پاولفي

شرطي شدن سطح بالاتر

شرطي شدن سطح بالاتر در مورد يك دانش آموز دبستاني (از اكانر، 1971)

تقويت و خاموش

تعميم و تميز

يادگيري رفتارهاي غير بازتابي از راه شرطي سازي كنشگر

انواع تقويت كننده

تقويت كننده هاي نخستين (غيرشرطي)

تقويت كننده هاي شرطي

خاموشي رفتار كنشگر

محرك تميزي

تعميم محرك

بازخورد زيستي

 

فصل هفتم: يادگيري شناختي

تعريف يادگيري شناختي

بينش

اختلاف نظر بين رفتارگرايان و شناخت گرايان

يادگيري معني دار كلامي آزوبل

يادگيري مشاهده اي يا نظري يادگيري اجتماعي (نظري بندورا)

مراحل يادگيري مشاهده اي

استفاده از يادگيري مشاهده اي در آموزش

 

فصل هشتم: حافظه و فراموشي

فرايندهاي يادگيري و به ياد سپاري: مدل خبرپردازي يادگيري

آموزش مطالب معني دار

آموزش مطالب غيرمعني دار

 

فصل نهم: يادگيري مفاهيم و اصول  

تعريف مفهوم

طبقه بندي مفاهيم

روش آموزش مفاهيم

تعريف اصل

روش آموزش اصول

 

فصل دهم: حل مسئله و آفرينندگي

تعريف مسئله و حل مسئله

مراحل آموزش و يادگيري حل مسئله

پيشنهادهاي گوناگون صاحبنظران براي آموزش حل مسئله

تعريف آفرينندگي

تفاوت حل مسئله و آفرينندگي

رابطه آفرينندگي با هوش و پيشرفت تحصيلي

روش آموزش آفرينندگي

 

فصل يازدهم: روشهاي كلي آموزش

10 اصل مهم آموزشي

فنون مختلف آموزش با روش سخنراني

موارد استفاده از روش سخنراني

آموزش با روش بحث گروهي

 

فصل دوازدهم: آموزش براي يادگيري در حد تسلط

تعريف كارول از استعداد

مراحل آموزش براي يادگيري در حد تسلط

ارزشيابي تراكمي

ارزشيابي تكويني

 

فصل سيزدهم: آموزش، به كمك روشهاي تغيير رفتار

روشهاي تغيير رفتار

روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود

روشهاي ايجاد رفتارهاي مطلوب تازه

روشهاي نگهداري رفتارهاي مطلوب

روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب

پيامدهاي تنبيه

 

فصل چهاردهم: ارزشيابي و سنجش عملكرد

ارزشيابي

سنجش عملكرد

تاثير روشهاي مختلف نمره دهي بر يادگيرندگان

 

 توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت"  كتاب روانشناسي تربيتي تأليف  علي اكبر سيف " مي باشد كه در حجم 225 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 32000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱ اسفند ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۰:۲۳ ] [ مهديان ]

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي)

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش


مشخصات فايل

تعداد صفحات 54
حجم 83 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي پكيج هاي درماني روانشناسي


توضيحات كامل

 

توضيحات كامل :

پكيج  (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش

آماده شده در 6 جلسه درماني بصورت گروهي و فردي و داراي توضيحات كامل هر جلسه

54 صفحه ورد (53 صفحه مطلب و 1 صفحه منابع)

قابل ويرايش با فونت B lotus سايز 14 و فاصله خطوط 1.5

داراي رفرنس معتبر و به شيوه    APA

قابل استفاده براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري و درمانگران.

پشتيباني تخصصي و پاسخگويي به سوالات: ( 09191809834 لطفا فقط پيامك يا تلگرام)

 

 

فهرست مطالب: 

 

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

جلسه دوم - آرام سازي

جلسه سوم - بازسازي شناختي (۱)

جلسه چهارم - بازسازي شناختي (۲)

جلسه پنجم- مواجهه

جلسه ششم - مواجهه و بازسازي شناختي

 

پيوست

كار برگ تشخيص موقعيت هاي اضطراب زا و اجزاء اضطراب

كار برگ پايش افكار اتوماتيك

كاربرگ مقابله با افكار خود آيند

كاربرگ بازسازي شناختي

كاربرگ فهرست موقعيت هاي شايع اضطراب اجتماعي

كار برگ افكار اتوماتيك در مورد درمان

برگه اطلاعات تحريف هاي شناختي

كاربرگ درجه بندي موقعيت ها

كاربرگ پايش افكار اتوماتيك

منبع:

 

نمونه اي از جلسات:

  

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

اهداف:

1. ايجاد ارتباط

۲. ارزيابي اضطراب اجتماعي

٣. آموزش رواني

وسايل مورد نياز:

۱. پرسشنامه مختصر اضطراب اجتماعي

۲. راهنماي مداخله مختصر در اضطراب اجتماعي

مروري بر جلسه

هدف از اين جلسه، برقراري ارتباط درماني با مراجع است تا اضطراب كمتري را در جلسه تجربه كند و بتواند با درمانگر مشاركت و همكاري داشته باشد. در وهله دوم، ارزيابي مختصري از اضطراب اجتماعي بيمار به عمل مي آيد تا براساس آن مداخلات درماني با وضعيت وي تناسب بيشتري داشته باشد. و در نهايت، اطلاعات پايه اي در مورد اين اختلال و علل و درمان آن در اختيار بيمار قرار داده مي شود.

1. معرفي موضوع جلسه و ايجاد ارتباط

اهداف جلسه را براي بيمار توضيح داده و براي اينكه بتواند احساس راحتي بيشتري در جلسات داشته باشد يك ارتباط توام با اعتماد با وي برقراري كنيد. سعي كنيد جلسات را بگونه اي برنامه ريزي كنيد كه دسترسي بيمار به خدمات درماني راحت بوده و از تشديد اختلال جلوگيري شود. براي اين منظور در ابتداي كار جلسات را زماني بگذاريد كه مركز خيلي شلوغ نيست و يا بيمار كمتر مجبور باشد تا منتظر بماند و يا از خود بيمار سوال كنيد كه ترجيح مي دهد زمان جلسات چه موقع باشد، اطلاعات دقيقي در مورد ساعت، زمان و كجا مي تواند منتظر بماند - ترجيحا در يك مكان خلوت - ارائه دهيد، قبل از شروع جلسات درمان در مورد فرايند درمان توضيح كلي ارائه دهيد و در مورد نگراني هاي وي سوال كنيد و در نهايت، بخاطر داشته باشد تغيير درمانگر براي اين افراد ممكن است استرس آور باشد. بنابراين تا جاي ممكن از چنين اتفاقي پيشگيري كنيد.

۲. ارزيابي

اين اختلال معمولا در نظام مراقبت اوليه كمتر تشخيص داده مي شود و در صورتي كه با افسردگي همراه باشد، معمولا اين اختلال افسردگي است كه به آن توجه مي شود و مورد درمان قرار مي گيرد و لذا اضطراب اجتماعي تشخيص داده نشده باقي مي ماند. بنابراين، كارشناسان مراقبت اوليه بايد نسبت به شناسايي و تشخيص دقيق اين اختلال حساس باشند.

براي ارزيابي اين اختلال ابزارهاي متعددي وجود دارد كه يكي از كوتاهترين آن ها پرسشنامه كوتاه سه سوالي فوبي اجتماعي است. در اين پرسشنامه از فرد مي خواهند تا به هر سوال از ۰ تا ۴ يك نمره بدهد و سپس براساس مجموع نمرات وي، در مورد وي تصميم گيري مي شود. در زير اين سوالات آمده است:

1. ترس از خجالت زده شدن باعث مي شود از انجام يك سري كارها و يا صحبت با مردم اجتناب كنم

٢. من از موقعيت هايي كه در آن مركز توجه هستم، اجتناب مي كنم

٣. بدترين ترس هاي من خجالت زده شدن و يا احمق جلوه كردن است

0= اصلا، 1= يك كمي ۲= تا اندازه اي 3= خيلي زياد ۴= شديد

اگر نمره فرد ۶ يا بالاتر شود بايد براي مورد ارزيابي جامع قرار گيرد. اگر خود شما آموزش كافي را براي ارزيابي جامع اين اختلال دريافت نكرده ايد بايد وي را به متخصص ارجاع دهيد.

وقتي مشخص شد كه بيمار دچار اختلال اضطراب اجتماعي است، براي اينكه بتوانيد يك تصوير اجمالي از ماهيت اضطراب اجتماعي وي به دست آوريد، حيطه هاي زير را مورد ارزيابي قرار دهيد:

1. كدام موقعيت هاي اجتماعي بيمار را دچار اضطراب مي كند و يا از آن اجتناب مي كند؟

٢. بيمار مي ترسد در اين موقعيت ها چه اتفاقي بيفتد؟

٣. در موقعيت هاي اجتماعي چه علائم اضطرابي را تجربه مي كند؟

۴. چه ديدگاه يا تصويري در مورد خود دارد؟

۵. در موقعيت هاي اجتماعي به چه چيز بيش از همه توجه دارد؟

۶. بعد از موقعيت اجتماعي چه افكاري دارد؟ و چطور موقعيت را تحليل مي كند؟

۷. آيا مواد و الكل مصرف مي كند؟

٣. آموزش رواني

در آموزش روان شناختي بيمار اطلاعات لازم را در مورد ماهيت بيماري و علائم آن، علل و درمان بيماري در اختيار بيمار قرار دهيد. در انتها، انتظاري را كه از وي به عنوان مراجع داريد، توضيح دهيد.

توصيف اضطراب اجتماعي - تجربه اضطراب در موقعيت هاي اجتماعي طبيعي است ولي گاهي اوقات خيلي شديد مي شود و اثر منفي روي زندگي فرد مي گذارد. بنابراين، داستان اين نيست كه آيا كسي اضطراب اجتماعي دارد يا خير بلكه شدت و تكرار آن است كه مهم است. اضطراب اجتماعي مثل شكستن دست يا پا نيست كه يا شكسته است يا نه، اضطراب اجتماعي روي يك پيوستار است و افراد ممكن است در جاهاي مختلف اين پيوستار قرار داشته باشند. بعضي افراد در موقعيت هاي اجتماعي اضطراب كمي دارند و حتي از اينكه فرصتي پيش آمده تا با افراد جديد آشنا شوند و يا استعداد و توانايي خود را نشان دهند، خوشحال هستند. اين افراد ممكن است قبل از ورود به موقعيت كمي اضطراب داشته باشند ولي خيلي زود اضطرابشان برطرف مي شود و احساس راحتي مي كنند. برخي ديگر اضطراب بيشتري را تجربه مي كنند و ممكن است از شب قبل مضطرب باشند ولي بتدريج وقتي در موقعيت قرار مي گيرند اضطرابشان كم مي شود. ولي كساني كه شدت اضطرابشان شديد است از چند روز قبل نگران و مضطرب هستند و معمولا شدت اين نگراني و اضطراب بقدري است كه يا از آن موقعيت اجتناب مي كنند و يا اگر مجبور شوند در آن شركت كنند در تمام مدتي كه در آن موقعيت هستند، مضطرب هستند. بنابر اين تقريبا همه افراد گاهي اضطراب اجتماعي را تجربه مي كند ولي وقتي اضطراب شديد مي شود و در عملكرد فرد تداخل ايجاد مي كند، احتمالا با اختلال اضطراب اجتماعي روبه رو هستيم كه نياز به درمان دارد.

افرادي كه اضطراب اجتماعي دارند نظر ديگران برايشان خيلي مهم است و در عين حال فكر مي كنند طوري رفتار خواهند كرد كه جلو ديگران خجالتزده خواهند شد. بنابراين آن ها نگران قضاوت ديگران در مورد خود هستند و معمولا هم فكر مي كنند اين قضاوت منفي است براي مثال فكر مي كنند به نظر كسل كننده، خنگ، احمق، بي دست و پا، بي كفايت يا عجيب و غريب به نظر خواهند رسيد و يا همه متوجه اضطراب شان مي شوند. معمولا اين افراد فكر مي كنند ديگران نسبت به ظاهر و رفتار آن ها خيلي دقت مي كنند و متوجه كوچكترين علائم اضطراب يا اشتباه شان خواهند شد.

بعضي از موقعيت ها ممكن است براي اين افراد سخت تر از بقيه باشد. مثلا ممكن است با كساني كه مي شناسند راحت صحبت كنند ولي با غريبه ها دچار اضطراب شوند. و يا ممكن است غذاخوردن و يا با تلفن حرف زدن جلوي ديگران برايشان سخت باشد. برخي هم ممكن است در مكان هاي شلوغ مثل رستوران، بازار و يا فروشگاه هاي بزرگ دچار مشكل شوند.

معمولا وقتي اين افراد در موقعيت هاي اجتماعي قرار مي گيرند دچار اضطراب زيادي شوند و علائمي مانند تپش يا كوبش قلب، تنش، گيجي، بيقراري، تعريق، تغييرات تنفسي، گيجي، سرخ شدن، تنش عضلاني، تكرر ادرار و درد در قفسه سينه را تجربه مي كنند. همچنين ممكن است سرخ شوند، و يا دچار لكنت شوند و يا قادر به صحبت كردن نباشند.

برخي افراد به خاطر اين اضطراب شروع به اجتناب از اين موقعيت ها مي كنند كه باعث مي شود بسياري از فرصت هاي رشد و پيشرفت خود را در زمينه هاي مختلف شغلي يا اجتماعي از دست بدهند. برخي ديگر در اين موقعيت ها شركت مي كنند ولي از روش هايي كه " رفتارهاي امنيتي " ناميده مي شود مثل نگاه نكردن به ديگران، سرگرم كردن خود با روزنامه، گوشي تلفن، كوتاه حرف زدن و يا كنار افراد آشنا ماندن استفاده مي كنند تا اضطراب خود را كم مي كنند............

..................................................................

..................................................................................


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۵۶:۴۰ ] [ مهديان ]

خريد اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري-تفريحي با asp mvc

خريد اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري-تفريحي با asp mvc

فرمت فايل : zip

حجم : 15

صفحات : 30

گروه : ASP.NET

توضيحات محصول :

اسكريپت سايت آماده دو زبانه خبري و تفريحي با asp mvc

سايت آماده و نوشته شده بصورت كاملا حرفه اي و اختصاصي
كاملا ريسپانسيو و واكنشگرا نسبت به دستگاههاي مختلف
داراي پنل مديريت كاملا حرفه اي
دوزبانه (فارسي و انگليسي)
خبرنامه
شبكه هاي اجتماعي
اشتراك گزاري مطالب
لايك مطالب
داراي فضاي بنرهاي تبليغاتي
و ...

تصويري از پنل مديريت

تصاويري از صفحات (سه تصوير در يك قاب)

در تصوير دوم، سه قسمت از سايت قرار دارد كه تصاوير كوچك شده و در يك قاب قرار داده شده تا بخشهاي مختلف آن را مشاهده كنيد بهمين خاطر كيفيت آن پايين است همچنين متنها و تصاوير به عنوان تست جهت رويت شكل كلي سايت قرار داده شده اند.
برخي امكانات پنل مديريت:
مديريت بازديدها
ارسال پست به تعداد نامحدود
صفحات جانبي نامحدود
دسته بندي نوشته ها
مديريت تمام قسمتهاي سايت
امكان ارسال و نگهداري نامحدود تصاوير
مديريت نظرات و پيامهاي ارسالي بازديدكننده ها
ايجاد خبرنامه
و ....

و امكانات بيشمار ديگر

➕ امكان سفارشي سازي و افزودن امكانات دلخواه شما با پرداخت هزينه آن وجود دارد

✅ دو ماه پشتيباني رايگان (فقط براي رفع مشكلات احتمالي)

⚠️ توجه ! هر گونه كپي برداري و به اشتراك گذاري اين اثر، پيگرد قانوني خواهد داشت.

🔴 مهم : جهت پيشگيري از سوء استفاده هاي بعدي؛ اين وبسايت تنها در دامنه تهيه شده توسط خريدار قابل استفاده خواهد بود و در دامنه اي ديگر قابليت استفاده ندارد.

نصب و راه اندازي رايگان

پس از خريد و دانلود پروژه، با يكي از راههاي تماس با ما؛ تماس بگيريد تا سايتتان راه اندازي و تحويل داده شود

همچنين پس از خريد، يك فايل راهنماي كامل سايت در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه تمامي توضيحات ممكن درآن گنجانده شده است

توجه بسيار مهم: پس از خريد، به هيچ وجه امكان برگشت خريد و عودت مبلغ وجود ندارد. ثبت سفارش شما به منزله قبول تمام شرايط ما ميباشد.

قيمت اين اثر بسيار مناسب بوده و به مبلغ 600,000 تومان ميباشد

قيمت محصول : 600000 تومان

دانلود

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۲:۴۷ ] [ مهديان ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب