توضيحات كامل :

پاورپوينت فنون تجزيه و تحليل سيستمها. اين فايل در ارتباط با تجزيه و تحليل سيستمها تهيه شده است، در حجم 118 اسلايد قابل ويرايش.

 

بخشي از متن:
متداولترين فنون و تكنيكهايي كه آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:
بررسي تقسيم كار
بررسي جريان كار
بررسي جا و مكان
كنترل فرمها
كنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
اندازه گيري كار

تعريف جدول تقسيم كار :
تعريف : جدول تقسيم كار جدولي است كه نشان مي دهد كاركنان سازمان در يك مدت معين, چه كارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين كارها مي كنند .

مزاياي تهيه جدول تقسيم كار :
كسب آگاهي از بار واقعي كار و نحوه توزيع آن در عمل
شناخت محلهاي تراكم كار از يك طرف و تراكم نيروي انساني از طرف ديگر
آگاهي از تكرارها و تداخلهاي وظيفه اي
آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يك از وظايف و فعاليتها
آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص كاركنان
كسب اطلاع از اوقات اضافي كاركنان
آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
ارزشيابي كار كاركنان
به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد كاركنان
و...

 

فهرست مطالب:
فنون تجزيه و تحليل سيستمها
جدول تقسيم كار
نمودارجريان كار
بررسي و كنترل فرمها
بررسي جا و مكان كار
سيستمها و روشهاي بايگاني
بررسي تكنيكهاي كمي

 

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 118 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.