پژوهش دانشگاهي
 
نويسندگان
مطالب تصادفی
لینک دوستان
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 60
دیروز : 5
افراد آنلاین : 1
همه : 7877
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پاورپوينت تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن

پاورپوينت تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن

دانلود پاورپوينت تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن

تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن
دسته بندي مهندسي نفت و شيمي
فرمت فايل ppt
حجم فايل 2232 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 28

دانلود پاورپوينت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي نفت و شيمي

تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن

 

*قابل استفاده براي گروه كامپيوتر و آمار
 
 
مقدمه
نمودارهاي چاه پيمايي يكي از ابزارهاي مهم جهت شناخت خصوصيات پتروفيزيكي سنگ مخزن محسوب مي شوند كه به وسيلة آنها مي توان پارامترهاي پتروفيزيكي مخزن نظير حجم شيل، تخلخل مؤثر، آب اشباع شدگي، تراوايي، سنگ شناسي و تطابق چاه ها را بدست آورد. در ميان اين خصوصيات، پارامتري كه محاسبه و پيش بيني آن خيلي مشكل است، تراوايي مي باشد.
استفاده از ابزارهاي مغزه گيري و آوردن نمونه ها از زون توليد به سطح و سپس اندازه گيري تراوايي آنها تحت شرايط مخزن، يكي از قديمي ترين روش ها براي تخمين تراوايي مي-باشد. هر چند مغزه گيري گران و دشوار است، به هر حال به واسطة اطلاعات با ارزشي كه تراوايي مي تواند ارائه كند، لازم است كه از تعدادي چاه هاي يك ميدان بدون توجه به هزينة آن مغزه گيري صورت گيرد.
 
 روش ديگر تخمين تراوايي سازند، تزريق جيوه يا تست چاه مي باشد. اطلاعاتي كه از آزمايش يك چاه بدست مي آيد به مهندسين مخزن در محاسبة ميانگين حجمي تراوايي سازند، در ميان ديگر پارامترها كمك مي كند. البته به دليل هزينة بالاي اين روش نيز فقط انجام تعداد محدودي آزمايش چاه در هر ميدان امكان پذير مي باشد. بنابراين تجزيه و تحليل پارامترهاي كليدي مخزن از جمله تراوايي با استفاده از داده هاي نمودارهاي چاه پيمايي، يك روش مفيد و مقرون به صرفه از لحاظ هزينه براي ارزيابي پتانسيل توليدي مخازن نفت و گاز مي باشد.
 
 در راستاي انجام اين پروژه، نگارهاي چاه پيمايي نظير ، كاليپر (CALI)، گاما (GR)، نوترون (NPHI)،چگالي(RHOZ)، صوتي (DT)، مقاومت ( RLA0,RLA1,RLA5)، CMR ، اطلاعات آناليز مغزه (تخلخل و تراوايي) و همچنين داده هاي سربرگ يكي از چاه هاي ميدان گازي پارس جنوبي در دسترس بوده است.در اين مطالعه از نقطه نظر عملي، در مورد چهار نوع روش مختلف براي تعيين تراوايي از روي داده هاي نگار بحث شد و به مقايسه پرداخته شد. اين روش ها عبارتند از روش CMR، روش هاي تجربي، آناليز رگرسيوني و منطق فازي. روش هاي ذكر شده با داده هاي حاصل از نگارهاي چاه پيمايي مربوط به سازند هاي كنگان و دالان بكار گرفته شدند و نتايج حاصل شده با تراوايي مغزه كه به  عنوان استاندارد محسوب مي شود، مقايسه شدند.
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول:زمين شناسي منطقه پارس جنوبي
 
فصل دوم:تخلخل و تراوايي 
ــ انواع تراوايي 
ـ تقسيم بندي تراوايي 
ـ تاثير فرآيندهاي دياژنزي بر روي تخلخل و تراوايي 
ـ تخلخل و انواع آن
مقايسه اصطلاحات تخلخل 
ـ عوامل تعيين كننده ميزان تخلخل 
 
فصل سوم:نمودارهاي پتروفيزيكي 
 تعريف لاگ و تقسيم‌بندي آنها 
 ارتباط لاگهاي مورداستفاده با تراوايي 
 
فصل چهارم:ارزيابي پتروفيزيكي منطقه مورد مطالعه 
انجام تصحيحات بر روي نمودارهاي خام 
ـ آناليز پتروفيزيكي چاه A 
ـ زون بندي سازندهاي كنگان و دالان در چاه A 
ـ روش به دست‌آوردن ميانگين پارامترهاي پتروفيزيكي در هر زون 
  تعيين نوع تخلخل سنگ مخزن 
 
فصل پنجم:منطق فازي 
 ـ  مجموعه‌هاي فازي 
 ـ  تعاريف و اصطلاحات مجموعه‌هاي فازي 
اپراتورها يا عملگرهاي مجموعه‌هاي فازي (Operators Fuzzy Sets) 
 منطق فازي 
سيستم استنتاج فازي (Fuzzy Inference System) 
تخمين تراوايي با استفاده از منطق فازي 
 
فصل ششم:آناليز رگرسيوني 
 رگرسيون چندگانه (Multivariate Regression) 
 آناليز رگرسيوني چندگانه (Multiple Regression Analysis) 
 تخمين تراوايي توسط روش آناليز رگرسيوني
 

دانلود پاورپوينت تخمين تراوايي با استفاده از نمودارهاي چاه پيمايي،تحليل اطلاعات آناليز مغزه و كاربرد منطق فازي در آن


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۴:۳۹ ] [ مهديان ]
بررسي نتايج اندازه گيري و تجزيه و تحليل صفات و مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم

هدف از اين مطالب بررسي نتايج اندازه گيري و تجزيه و تحليل صفات و مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم مي باشد

دانلود بررسي نتايج اندازه گيري و تجزيه و تحليل صفات و مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم

مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم صفات فيزيولوژيكي رشد گندم تجزيه و تحليل مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم تجزيه و تحليل صفات فيزيولوژيكي رشد گندم اندازه گيري مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم اندازه گيري صفات فيزيولوژيكي رشد گندم
دسته بندي علوم كشاورزي و منابع طبيعي
فرمت فايل doc
حجم فايل 303 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 130

دانلود نتايج پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي

بررسي نتايج اندازه گيري و تجزيه و تحليل صفات و مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم

 
 
 
چكيده 
      اين تحقيق به منظور تعيين بهترين و مناسبترين تراكم بوته گياه گندم دوروم در شرايط آبياري معمولي و نيز سطوح تنش خشكي در طي فاز رشد زايشي، در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي استان تهران واقع در شهرستان ورامين انجام شد. قالب آماري طرح به صورت اسپليت پلات در پايه طرح بلوكهاي تصادفي در 3 تكرار اجرا گرديد. عامل اصلي طرح شامل رژيم آبياري در سه سطح آبياري نرمال (عرف منطقه)، قطع آبياري در ابتداي مرحله پر شدن دانه (تنش خفيف) و قطع آبياري در ابتداي مرحله گلدهي (تنش شديد) و عامل فرعي شامل تراكم كاشت در سه سطح 350 بوته در متر مربع، 450 بوته در متر مربع و 550 بوته در متر مربع بود. 
 
نتايج نشان داد كه به جز ارتفاع بوته اثر تيمار تنش بر كليه صفات مورد بررسي معني دار بود. همچنين اثر تيمار تراكم بوته نيز براي همه صفات مورد بررسي به جز درصد پروتئين و ميزان پرولين برگ پرچم معني دار شد. هر دو تيمار تنش خفيف و شديد موجب كاهش معني دار عملكرد دانه به ترتيب به ميزان 6/8 درصد و 2/16درصد در مقايسه با شاهد شدند. در تيمار تنش خفيف، بيشترين ميزان افت اجزاي عملكرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالي كه براي تيمار تنش شديد علاوه بر اين صفات، تعداد روز تا رسيدگي، عملكرد بيولوژيك و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثير قرار گرفت. درصد و عملكرد پروتئين دانه نيز تحت تأثير تنش قرار گرفت.
 
 تنش، سبب افزايش درصد و كاهش عملكرد پروتئين دانه شد. همچنين افزايش معني دار ميزان پرولين برگ در هر دو تيمار تنش مشاهده شد. با افزايش تراكم از 350 به 450 بوته در متر مربع بسياري از اجزاي عملكرد بهبود يافته و سبب افزايش عملكرد دانه در اين تيمار شد. بيشترين عملكرد دانه در تراكم 450 بوته در متر مربع و به ميزان 7212 كيلوگرم در هكتار بود. افزايش تراكم به 550 بوته در متر مربع افت عملكرد دانه را موجب شد. با اين حال كمترين عملكرد دانه از پايين ترين تراكم (350 بوته در متر مربع) حاصل شد. تراكم بوته اثر معني داري بر درصد پروتئين دانه نداشت اما اثر آن بر عملكرد پروتئين معني دار بود. ميزان پرولين برگ پرچم تحت تاثير تراكم قرار نگرفت اما هر دو تيمار تنش آبياري سبب افزايش معني دار آن شدند. روند تغييرات منحني شاخص هاي رشد گندم تحت تأثير تيمارهاي آزمايش قرار گرفت. تنش در طي فاز زايشي سبب ريزش سريعتر برگها و كاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزايش شيب افت منحني شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. تراكم بوته، ميزان و زمان به حداكثر رسيدن LAI و CGR را تحت تاثير قرار داد.
 
 
در مطالعه اخير صفات مورد بررسي (14 صفت) به شرح زير مورد اندازه گيري و تجزيه و تحليل قرار گرفت كه شامل موارد ذيل بود.  
   1-تعداد روز تا رسيدن فيزيولوژيكي
   2-ارتفاع بوته
  3-تعداد خوشه در متر مربع  
   4-  وزن هزار دانه
  5- طول پدانكل 
  6- عملكرد دانه 
 7- عملكرد بيولوژيك 
 8- شاخص برداشت 
 9- شاخص سطح برگ 
10 - سرعت رشد محصول  
11- سرعت جذب خالص 
12- عملكرد پروتيين دانه 
13- درصد پروتئين دانه 
14- محتواي پرولين برگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده
ارتفاع بوته
تعداد خوشه در متر مربع
وزن هزار دانه
تعداد روز تا رسيدگي
عملكرد دانه
عملكرد بيولوژيكي
شاخص برداشت
درصد پروتئين دانه
عملكرد پروتئين
محتواي پرولين برگ  
شاخص سطح برگ
سرعت رشد محصول
سرعت جذب خالص
جدول همبستگي بين صفات
نتيجه گيري و پيشنهادات
فهرست منابع
 

نمودار 4-1) - اثر آبياري بر ارتفاع بوته گياه گندم

نمودار 4-2- اثر تراكم  بر ارتفاع بوته گياه گندم

نمودار 4-3 - اثر آبياري بر تعداد خوشه گندم در متر مربع

نمودار 4-4- اثر تراكم  بر تعداد خوشه گندم در متر مربع

نمودار 4-5 - اثر آبياري بر وزن هزار دانه گندم

نمودار 4-6- اثر تراكم  بر وزن هزار دانه گندم

نمودار 4-7 - اثر آبياري بر تعداد روز تا رسيدگي گندم

نمودار 4-8- اثر تراكم  بر تعداد روز تا رسيدگي گندم

نمودار 4-9 - اثر آبياري بر عملكرد دانه گندم

نمودار 4-10 - اثر تراكم بر عملكرد دانه گندم

نمودار 4-11- اثرات متقابل آبياري و تراكم بذر بر عملكرد دانه گندم

نمودار 4-12 - اثر آبياري بر عملكرد بيولوژيكي گندم

نمودار 4-13- اثر تراكم  بر عملكرد بيولوژيك گندم

نمودار 4-14-اثرات متقابل آبياري و تراكم بذر بر عملكرد بيولوژيك گندم

نمودار 4-15 - اثر آبياري بر شاخص برداشت گندم

نمودار 4-16- اثر تراكم  بر شاخص برداشت گندم

نمودار 4-17- اثر آبياري بر درصد پروتئين دانه گندم

نمودار 4- 18 - اثر آبياري بر عملكرد پروتئين دانه گندم

نمودار 4-19- اثر تراكم  بر عملكرد پروتئين دانه گندم

نمودار 4- 20 - اثر آبياري بر محتواي پرولين دانه گندم
شكل 4- 21- روند تغييرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف آبياري
شكل 4-22 - روند تغييرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف تراكم
نمودار 4- 23 - سرعت رشد محصول گندم در سطوح مختلف آبياري
نمودار 4-24- روند تغييرات سرعت رشد محصول گندم در سطوح تراكم
نمودار 4- 25 - سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف آبياري
نمودار 4-26- سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف تراكم
 
جدول 1-1-درصد تركيب پروتئين ها و اسيدهاي آمينه در بخشهاي مختلف دانه گندم
جدول 1-2- توزيع كربوهيدراتها در بخشهاي مختلف دانه گندم
جدول 3-1 : مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل اجراي طرح
جدول 4-1- تجزيه واريانس صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه
جدول 4 -2- مقايسه ميانگين اثرات ساده تيمارهاي آبياري و تراكم بذر براي صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه
جدول 4 -3- مقايسه ميانگين اثرات متقابل صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه 
جدول 4-4-تجزيه واريانس صفات تعداد روز تا رسيدگي، عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيكي
جدول 4- 5- مقايسه ميانگين اثرات ساده صفات تعداد روز تا رسيدگي، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي
جدول 4-6- مقايسه ميانگين اثرات متقابل آبياري و تراكم بذر براي صفات تعداد روز تا رسيدگي، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي
جدول 4-7- تجزيه واريانس صفات شاخص برداشت، درصد پروتئين، عملكرد پروتئين و ميزان پرولين برگ پرچم
جدول 4-8 - مقايسه ميانگين اثرات ساده صفات شاخص برداشت، درصد پروتئين، عملكرد پروتئين و ميزان پرولين برگ پرچم
جدول 4-9- مقايسه ميانگين اثرات متقابل آبياري و تراكم بذر براي صفات شاخص  برداشت، درصد پروتئين، عملكرد پروتئين و ميزان پرولين برگ پرچم
جدول4-10-جدول همبستگي بين صفات             
 
 
 

دانلود بررسي نتايج اندازه گيري و تجزيه و تحليل صفات و مولفه هاي هاي فيزيولوژيكي رشد گندم


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۴:۰۴ ] [ مهديان ]
مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي بصورت جامع و كامل برگرفته شده از پايان نامه كارشناسي ارشد با منابع بروز و جديد

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي

مباني نظري غني سازي زندگي زناشويي دانلود مباني نظري غني سازي زندگي زناشويي مباني نظري غني سازي زندگي زناشويي تحصيلي پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي ادبيات نظري غني سازي زندگي زناشويي فصل دوم پايان نامه غني سازي زندگي زناشويي مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي ادبيات و مباني نظري غني سازي زندگي زناشويي
دسته بندي روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت فايل doc
حجم فايل 114 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 54

دانلود مباني نظري پايان نامه رشته روانشناسي

مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي

 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضيحات:
فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
 
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
 
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
 
پيشينه داخلي و خارجي در مورد متغير مربوطه و متغيرهاي مشابه
 
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
 
منبع :    انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)
 
نوع فايل:     WORD و قابل ويرايش با فرمت doc
 
بدون هيچ تگ و تبليغات، قابليت پرينت دارد
 
 منبع:فروشگاه ساز فايلينا
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
 
مقدمه
مباحث اصلي ‌غني‌سازي شامل: رويكردها و برنامه‌هاي پيشگيري، تاريخچه ‌غني‌سازي روابط، پايه‌هاي نظري ‌غني‌سازي، شيوه‌هاي مداخله، فرمتهاي زماني برنامه ‌غني‌سازي، روشهاي درمان، توالي برنامه، نقش رهبر، پاسخ‌هاي خاص درمانگر، برنامه آماده سازي-‌غني‌سازي اولسون، تاريخچه ‌غني‌سازي اولسون، ريشه‌هاي نظري ‌غني‌سازي اولسون و اهداف ‌غني‌سازي اولسون بحث شد. 
 
 

- تاريخچه غني‌سازي روابط

ريشه‌هاي تقويت ارتباط به دهه اول سال 1950 بازميگردد (جورني ، 1990). زماني كه جورني متوجه وجود والدين در حفظ مشكل كودكان شد. او اينگونه استدلال مي‌كرد كه اين مشكل ممكن است بخاطر حسادت والدين از نقش ويژه درماني تراپيست با كودك باشد و يا بخاطر تهديد غرور والدين از اينكه احساس كنند در نقش والديني بدي قرار گرفته‌اند و بچه‌هايشان را سردرگم كرده‌اند. به نظر مي‌رسيد كه به هر دوي اين عوامل با نام نويسي كردن از والدين به عنوان دستيار تراپيست مي‌توان رسيدگي كرد (جورني، 1997). اينگونه استدلال شد كه اگر والدين براي رفتار به شيوه درمان رواني آموزش ببينند، تغيير در سيستم خانواده افزايش زيادي خواهد داشت. 
 
اين منجر به ايجاد درمان فرزندي، كه در حال حاضر درمان تقويت ارتباط خانواده-كودك يا درمان خانواده-فرزندي ناميده مي‌شود، شد. كه در آن به والدين آموزش داده مي‌شود تا بازي (نمايش) با بچه‌هايشان اجرا كنند كه مشابه درمان نمايش كودك محور راجرز مي‌باشد. سپس آنها ياد مي‌گيرند كه اين مهارتها را انتقال و عموميت دهند تا در زندگي روزمره در زمان درست بكار برند. آنها همچنين مهارتهاي اصلاح رفتار و كار بامشكلات عاطفي خودشان را مي‌آموزند تا در خانه استفاده كنند. اين روشها براي خانواده‌هاي مجزا يا گروههاي خانوادگي نيز كاربرد دارد. پروژه تحقبقاتي سه ساله مشخص كرد كه اين شيوه خيلي موثر بوده است (جورني1976، استوور1971 ، آكسمن1971 ). 
 
اين انگيزه‌اي براي ايجاد درمانهاي RE براساس همان اصول، فلسفه و روشها شد براي زوج‌ها و خانواده‌هاي كه فرزندان بزرگتري دارند. از آنجايي كه درمان RE عمدتا بر اساس آموزش مهارتها مي‌باشد، قدمي منطقي براي آموزش مهارتها به زوج‌ها و خانواده‌ها مي‌باشد. قبل از اينكه به مشكلات حادي دچار شوند. اين برنامه‌ها تقويت RE و برنامه‌هاي پيشگيري از مشكل شدند (گينزبرگ، 2000). 
 
 

غني‌سازي ازدواج

برنامه غني‌سازي زندگي زناشويي  برنامه‌اي پربار براي بهبود ازدواج است، كه براي اولين بار توسط اولسون  در سال (1987) طراحي شده است. برنامه‌هاي غني‌سازي ازدواج شامل: 1- مواجهه ازدواج (يك برنامه پيشگيري مثبت در غني‌سازي ازدواج) 2- برنامه ارتباط بين زوجين 3- برنامهRE براي ازدواج بهتر 4- برنامه آموزش صميميت زوجين 5- برنامه ارتقاء زوجين 6- برنامه آماده‌سازي اولسون 7- برنامه انجمن غني‌سازي زوجين در ازدواج، مي‌شود (اولسون، فورنير و دراكمن ، 1987). پژوهش حاضر شامل دو برنامه غني‌سازي (1. ارتقاء ارتباط 2. آماده‌سازي اولسون) مي‌باشد. 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل دوم: پيشينه‌ي پژوهش
غني‌سازي ازدواج 33
2-3-1- رويكردها و برنامه‌هاي پيشگيري 33
2-3-2- برنامه ارتقاء ارتباط 35
2-3-2-1- تاريخچه غني‌سازي روابط 35
2-3-2-2- پايه‌هاي نظري 36
2-3-2-3- شيوه‌هاي مداخله 37
2-3-2-4- استراتژيهاي مداخله و فرمتهاي زماني براي برنامه‌هاي RE 42
2-3-2-5- روشهاي درمان RE 42
2-3-2-6- روشهاي مداخله 43
2-3-2-7- پاسخ‌هاي خاص رهبر يا درمانگر 44
2-3-2-7-1- تبديل شدن 44
2-3-2-7-2- رفع مشكل 44
2-3-2-7-3- شستشو دادن 45
2-3-2-8- انتخاب برنامهRE 45
2-3-2-9- اهداف برنامهRE 46
2-3-3- برنامه آماده‌سازي - غني‌سازي اولسون 47
2-3-3-1- تاريخچه برنامه آماده‌سازي اولسون 47
2-3-3-2- ريشه‌هاي نظري برنامه آماده سازي- غني‌سازي السون 47
2-3-3-3- اهداف برنامه آماده‌سازي-غني‌سازي اولسون 48
2-4- پيشينه‌ي پژوهشي 49
2-4-1- تحقيقات انجام شده پيرامون اثربخشي غني‌سازي بر تعهد زناشويي در خارج از كشور 49
 2-4-2- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ غني‌سازي زوجين در خارج از كشور 50
2-4-3- پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي غني‌سازي ازدواج در داخل كشور 51
2-4-4- پژوهش‌‌هاي انجام شده در درزمينه‌ي تعهد زناشويي خارج از كشور 52
2-4-5- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تعهد زناشويي در داخل كشور 53
 2-4-6- نتايج حاصل از پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه تاب‌آوري در خارج كشور 55
2-4-7- نتايج پژوهش‌‌هاي انجام شده در زمينه‌ي تاب‌آوري و سرسختي روانشناختي در داخل كشور 56
خلاصه و جمع‌بندي  58
منابع و مآخذ
 
 
 
 
 

دانلود مباني نظري و پيشينه تحقيق غني سازي زندگي زناشويي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۳:۰۷ ] [ مهديان ]

پروژه اداره پست به زبان سي شارپ با بانك اطلاعاتي sql به همراه سورس كد

پروژه اداره پست به زبان سي شارپ با بانك اطلاعاتي sql به همراه سورس كد

فرمت فايل : zip

حجم : 192

صفحات : 10

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

پروژه اداره پست به زبان سي شارپ با بانك اطلاعاتي sql به همراه سورس كد

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

دانلود پروژه اداره پست به زبان سي شارپ با بانك اطلاعاتي sql به همراه سورس كد كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود كتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش كارآموزي دانلود طرح توجيهي كار در منزل دانلود


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۱:۵۷ ] [ مهديان ]

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

فرمت فايل : doc

حجم : 2660

صفحات : 217

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)

چكيده

بيان مساله هدف از انجام اين پژوهش طراحي الگوي ژنريك شراكت استراتژيك در صنعت بانك و بيمه مبتني بر فرايند خلق و تخصيص ارزش بوده است. مساله اصلي در اين انجام اين تحقيق نيز وجود تشديد روز افزون در فضاي رقابتي و اعمال تحريم‌هاي بين المللي بوده كه در نهايت توجه به شراكت‌هاي استراتژيك بين مؤسسات خدمات مالي بويژه در حوزه صنعت بيمه و بانكداري آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوري‌ها و ابتكارات جديد را لازم و مفيد نموده است.

روش تحقيق با در نظر گرفتن موارد فوق­الذكر اين تحقيق با بهره­گيري از رويكرد توسعه­اي-كاربردي، استراتژي­هاي همبستگي و پيمايشي را دنبال نموده و با جهت­گيري آزمون فرضيه،  هم از جنبه توصيفي و هم از ديدگاه استنباطي به تحليل يافته­هاي حاصل از پرسشنامه مي­پردازد. در اين مقاله ضمن مرور بسترهاي نظري و متدولوژي­هاي نوين در عرصه مطالعه شراكت استراتژيك در حوزه بانك و بيمه، زواياي دستيابي به عملكرد سازماني برتر نيز مورد بررسي و تجزيه و تحليل دقيق قرار گرفته و در نهايت الگوي ژنريك شراكت استراتژيك مبتني بر فرايند خلق و تخصيص ارزش ارائه گرديد.

نتايج تحقيق با بهره­گيري از تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير و تحليل فرضيه­هاي پژوهش، نتايج بدست آمده حاكي از عدم ارتباط ميان متغيرهاي مداخله گر بر روي رابطه ميان شراكت استراتژيك و تخصيص ارزش است. اين در حالي است كه مولفه­هاي قالب در بحث شراكت استراتژيك اثرات مثبت و معني­داري بر عملكرد سازمان­ها داشته­اند. 

واژگان كليدي: شراكت استراتژيك، فرايند خلق و تخصيص ارزش، صنعت بانك و بيمه، عملكرد سازماني

مقدمه

در حال حاضر موفقيت در محيط بازرگاني جهاني مستلزم داشتن سازمان­هايي با ساختارهايي نو همراه با طرز تفكر مديريتي كاملاً متمايز است زيرا فشارهاي جهاني بنگاه­هاي بزرگ جهان را وادار به تجديدنظر در مورد راهبردهاي سنتي جهاني خود كرده است و اين واقعيت آنها را در معرض دگرگوني دائمي قرار داده است، در اين شرايط تعدادي از بنگاه­ها كامياب و جمعي ديگر براي بقا در حال تلاش بوده اند (رحمان سرشت،1386). طي دهه گذشته، شركت­ها از تمام صنايع و تمام دنيا نوعي از شراكت­هاي استراتژيك را جهت تكميل نقاط قوت و افزايش ميزان رقابت پذيري خود در بازاهاي داخلي و بين المللي برگزيده­اند (تامپسون و استريكلند[1]، 2005). امروزه استفاده از اين انواع مختلف اين مشاركت­ها رونق زيادي يافته است زيرا شركت­ها بدين وسيله مي‌توانند بر شبكه­هاي فعاليت، ارتباطات و شبكه­هاي رايانه اي خود را بيفزايند (ديويد،1997). بسياري از شركت­ها دريافته اند كه اين همكاري­ها به منظور مديريت ريسك در بازارهاي نامطمئن، تسهيم هزينه­هاي بسيار زياد سرمايه گذاري و تزريق نوعي روحيه كارآفريني براي كسب­وكارهايي كه در دوران بلوغ خود به سر مي‌برند بسيار مفيد هستند (بمفورد، ارنست و فوبيني[2]، 2004). شركت­ها اغلب با تصميمات دشوار در مورد تعيين حيطه فعاليت­هايي رو به رو هستند كه بايد در داخل خود انجام دهند و اين كه آيا اين فعاليت­ها را به تنهايي و به عنوان يك كار مخاطره­آميز، منفردانه انجام دهند يا به طور مشترك با همكاري يك يا چند شريك به انجام رسانند (شيلينگ،2008). ارزيابي همزمان محيط خارج و سيماي شركت امكان شناسايي دامنه­اي از فرصت­هاي تعاملي جذاب را براي شركت فراهم مي‌سازد، ا


[1] Thompson and Strickland[2] Bamford, Ernst and Fubini

بخشي از متن

-   شراكت استراتژيك: توافقات همكاري خلاقانه اختياري و داوطلبانه بين شركت­ها به منظور انجام مبادلات- تسهيم، توسعه و هم افزايي منابع به صورت مشترك يا توانمندي­ها در زمينه اهداف شراكتي مي باشد (گولاتي[1]، 2007 و هاريگان[2]، 1985).

-    ارزش: به كيفيت عملكرد در نحوه كاركرد و يا قالب­هاي نوآوران كه سازمان­ها در ارتباط با نيازشان مد نظر قرار مي­دهند كه عبارت است از روش­ها، فناوري­ها و ابتكارات جديدي كه در راستاي ايجاد مزيت رقابتي توسط سازمان­ها مي­باشد (هوريتز، 1382).

-   خلق ارزش: خلق ارزش ناشي از شراكت­ها بوده و تسهيم و به اشتراك گذاشتن منابع و توانمندي­ها مي­تواند منجر به خلق ارزش در شراكت­ها شود و آن بستگي به شدت و قدرت رابطه بين شركاء تعهد نسبي شركاء به اين شراكت به ويژه در قبال ساير شراكت­ها و سطح تراكم شبكه­اي شراكت­هايي كه اين شراكت ويژه را احاطه نموده­اند دارد (هوريتز، 1382).

-   تخصيص ارزش: ناشي از بازي همكاري و چانه زني بين شركاء است كه به صورت همزمان هم در شبكه شراكتي همكاري مي­كنند و هم به منظور تخصيص ارزش رقابت مي­كنند مي­باشد (ليپمن و روملت[3]، 2003).

 

[1] Gulati[2] Harrigan[3] lippman & Rumelt

فهرست مطالب

فهرست مطالب                                   ‌ط

فهرست جداول        ‌                            ص

فهرست نمودارها                                ‌ر

فهرست اشكال                                    ‌ش

1 فصل اول: كليات تحقيق... 2

1.1 مقدمه                2

1.2 بيان مساله   4

1.3 سؤالات اصلي تحقيق... 8

1.4 ضرورت انجام تحقيق... 9

1.5 اهداف تحقيق    11

1.5.1 هدف اصلي تحقيق... 11

1.5.2 اهداف فرعي تحقيق... 11

1.6  روش تحقيق    11

1.7  قلمرو تحقيق    12

1.8  جامعه و نمونه آماري... 12

1.9  روش نمونه­گيري... 13

1.10 ابزارجمع آوري اطلاعات... 13

1.11 شيوه تجزيه و تحليل داده‌ها 14

1.12 مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله.. 14

1.13 ساختار محتوايي رساله.. 14

1.14 تعريف واژگان كليدي و مفاهيم عملياتي تحقيق... 15

2 فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق... 18

2.1  مقدمه                1                   

ادبيات نظري پژوهش..... 19

2.2.1  شراكت‌هاي استراتژيك.... 19

2.2.1.1     تعريف شراكت‌‌هاي استراتژيك.... 19

2.2.1.2     اهميت شراكت‌هاي استراتژيك.... 23

2.2.1.3     نيرو‌هاي محيطي اثرگذار بر شراكت استراتژيك.... 26

2.2.1.4     انگيزه­هاي ورود به مقوله شراكت استراتژيك.... 28

2.2.1.5     منشأ شكل­گيري شراكت‌هاي استراتژيك.... 30

2.2.1.6     برخي ديدگاه‌ها پيرامون انگيزه‌هاي تحقق شراكت‌هاي استراتژيك.... 31

2.2.1.6.1    تئوري هزينه معاملات... 31

2.2.1.6.2    ديدگاه مبتني بر منابع.. 36

2.2.1.6.3    نظريه شايستگي محور . 42

2.2.1.6.4    ديدگاه نهادي    43

2.2.1.6.5    ديدگاه دنوو 45

2.2.1.7  مزايا و معياب شراكت‌هاي استراتژيك.... 47

2.2.1.7.1   مزاياي شراكت‌هاي استراتژيك.... 47

2.2.1.7.2   معايب شراكت استراتژيك.... 50

2.2.1.8  مراحل ايجاد يك شراكت استراتژيك.... 51

2.2.1.9  عوامل موثر بر موفقيت يك سازمان در شراكت استراتژيك.... 52

2.2.1.10   سرمايه اجتماعي و شراكت‌هاي استراتژيك.... 65

2.2.1.11   شاخص‌هاي ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك.... 69

2.2.1.12   انواع شراكت‌هاي استراتژيك.... 73

2.2.1.12.1  شراكت‌هاي يادگيري... 75

2.2.1.12.2  شراكت‌هاي تجاري... 76

2.2.1.12.3  شراكت‌هاي تركيبي... 76

2.2.2 ارزيابي عملكرد شراكت استراتژيك.... 80

2.2.2.1  فرايند ارزيابي شراكت استراتژيك.... 83

2.2.2.1.1  دليل ايجاد رابطه.. 83

2.2.2.1.2  نوع رابطه       88

2.2.2.1.3  اهداف استراتژيك.... 89

2.2.2.1.4  طراحي سيستم كنترل مديريت.... 92

2.2.2.1.5  انتخاب معيارهاي ارزيابي... 93

2.2.2.2 پياده‌سازي برنامه ارزيابي... 100

2.2.2.2.1  تناوب ارزيابي    101

2.2.2.2.2  ارتباطات و بازخورد. 102

2.2.2.2.3 بازنگري             102

2.2.2.2.4 ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش.... 103

2.2.3 نظريه خلق و تخصيص ارزش.... 103

2.2.3.1 فرايند خلق و تخصيص ارزش در سازمان.. 104

2.2.3.2 درگاه ارزش 105

2.2.3.3 منطق خلق ارزش در ديدگاه ريچارد نورمن... 105

2.2.3.4 تصميم‌گيري ونقش آن در خلق ارزش.... 107

2.2.3.5 خلق ارزش در شراكت‌هاي استراتژيك.... 108

2.2.4 تاثير متغيرهاي مداخله­گر. 111

2.2.4.1 شدت رابطه بين شركاء. 111

2.2.4.2 فرهنگ شركاء. 111

2.2.4.3 سن و قدمت شركاء. 113

2.2.4.4 اندازه و ابعاد شركاء. 114

2.2.4.5 پرتفوي شركاء. 115

2.2.5 عملكرد سازماني... 115

2.2.6 عوامل مؤثر بر عملكرد سازماني... 116

2.2.6.1 معيارهاي عملياتي و استراتژيك سازماني... 119

2.2.6.2 اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن.. 120

2.2.7 مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن.. 121

2.2.8 شراكت استراتژيك در صنعت بانك و بيمه.. 124

2.3 پيشينه تحقيق... 137

2.3.1 نقد و بررسي ادبيات پژوهش..... 137

2.3.2 واكاوي پژوهش­هاي صورت گرفته در ايران.. 142

2.3.3 واكاوي ادبيات پژوهش در جهان.. 143

2.4 جمع بندي مطالب فصل دوم.. 147

2.5 مدل مفهومي تحقيق... 148

3 فصل سوم: روش شناسي تحقيق... 153

3.1 مقدمه                153

3.2 سازمان فصل    153

3.3 نوع و روش تحقيق... 154

3.4 لايه‌هاي تحقيق... 155

3.5 فرآيند تحقيق    157

3.6 نتايج حاصل از روش دلفي... 158

3.6.1 نحوه و مراحل تشكيل كارگروه دلفي... 158

3.6.2 نتايج دور اول روش دلفي... 160

3.6.3 معيار انتخاب متغيرها در دور اول روش دلفي... 163

3.6.4 نتايج دور دوم روش دلفي... 163

3.6.5 مقايسه نتايج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفي... 165

3.7 فرضيه‌هاي تحقيق... 166

3.8 قلمرو تحقيق    168

3.9 جامعه و نمونه آماري... 168

3.9.1 نحوه محاسبه تعداد نمونه.. 169

3.10 ابزار جمع آوري اطلاعات... 170

3.11 پرسشنامه پژوهش..... 171

3.11.1 بخش‌هاي مختلف پرسشنامه.. 171

3.11.2 روايي پرسشنامه تحقيق... 179

3.11.3 پايايي پرسشنامه تحقيق... 180

3.12 روش‌هاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات... 183

3.12.1 ضريب همبستگي اسپيرمن... 183

3.12.2 آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي... 184

3.12.3 تحليل واريانس يك عامله.. 184

3.12.3.1 مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.2 تعريف مدل معادلات ساختاري... 185

3.12.3.3 تجزيه و تحليل چند متغيره. 186

3.12.3.4 مراحل مدل معادلات ساختاري... 186

3.12.4 تحليل عاملي تائيدي... 190

3.12.5 تحليل مسير  191

3.13 جمع بندي مطالب فصل سوم.. 192

4 فصل چهارم: تحليل يافته­ها 194

4.1 مقدمه                194

4.2 سازمان فصل    195

4.3 تحليل و توصيف داده‌هاي جمعيت شناختي... 196

4.3.1 بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان.. 196

4.3.2 بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان.. 196

4.3.3 بررسي رده سني پاسخ دهندگان.. 197

4.4 تحليل و توصيف متغير‌هاي مدل پژوهش..... 198

4.5 تحليل عاملي اكتشافي... 200

4.6 آزمون تابع توزيع فراواني داده­ها 203

4.7 نتايج تحليل عاملي تاييدي... 205

4.7.1 تحليل عاملي تاييدي سازه شراكت استراتژيك.... 205

4.7.1.1 مدل تخمين سازه شراكت استراتژيك.... 205

4.7.1.2 مدل تخمين استاندارد سازه شراكت استراتژيك.... 207

4.7.1.3 مدل اعداد معني‌‌داري سازه شراكت استراتژيك.... 208

4.7.1.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه شراكت استراتژيك.... 212

4.7.2 تحليل عاملي تاييدي سازه­هاي درونزا 212

4.7.2.1 مدل تخمين سازه­هاي درونزا 212

4.7.2.2 مدل تخمين استاندارد سازه­هاي درونزا 214

4.7.2.3 مدل اعداد معني‌‌داري سازه­هاي درونزا 215

4.7.2.4 ميانگين شاخص‌ها و عامل­ها در سازه­هاي درونزا 216

4.8 آناليز تحليل مسير مدل تحقيق... 218

4.8.1.1 مدل تخمين تحقيق بدون در نظر گرفتن متغيرهاي مداخله­گر. 219

4.8.1.2 مدل تخمين استاندارد تحقيق بدون در نظر گرفتن متغيرهاي مداخله­گر. 220

4.9 تاثير متغير‌هاي مداخله­گر. 220

4.10 ارزيابي تاثير متغير‌هاي مداخله­گر. 225

4.11 تفسير و تعبير مدل نهايي... 227

4.12 نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس چند متغيره. 229

4.13 جمع بندي مطالب فصل چهارم.. 233

5 فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري... 237

5.1 مقدمه                237

5.2 سازمان فصل    237

5.3 خلاصه پژوهش..... 238

5.4 نتايج مربوط به فرضيات تحقيق... 239

5.4.1 بررسي نتايج حاصل از فرضيات تحقيق... 239

5.4.2 فرضيات مربوط به الگوي شراكت استراتژيك.... 242

5.4.3 فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر. 242

5.4.4 فرضيات مربوط به عملكرد سازماني... 243

5.5 مقايسه نتايج فرضيات با پيشينه پژوهش..... 243

5.5.1 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به شراكت استراتژيك با پيشينه پژوهش..... 243

5.5.2 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر با پيشينه پژوهش..... 245

5.5.3 مقايسه نتايج فرضيات مربوط به عملكرد سازمان با پيشينه پژوهش..... 247

5.6 پيشنهادات تحقيق... 249

5.6.1 پيشنهادات مرتبط با فرضيات تحقيق... 249

5.6.1.1 پيشنهادات مرتبط با فرضيات مربوط به شراكت استراتژيك.... 249

5.6.1.2 پيشنهادات مرتبط با فرضيات مربوط به متغيرهاي مداخله­گر. 253

5.7 پيشنهادات كاربردي... 254

5.8 پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌هاي آينده. 259

5.9 محدوديت‌‌هاي پژوهش..... 259

6  منابع و ماخذ   260

6.1 منابع فارسي    260

6.2 منابع خارجي    262

7  پيوست­ها        273

7.1  پيوست(1): پرسشنامه دلفي... 273

7.2  پيوست(2): پرسشنامه نهايي... 273

7.3  پيوست (2): تحليل آماري... 273

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه مدلي براي خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌هاي استراتژيك درموسسات خدمات مالي (در صنعت بيمه و بانك)


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۱:۳۰ ] [ مهديان ]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب منابع مالي بر اساس مدل آميخته بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان مركزي

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب منابع مالي بر اساس مدل آميخته بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان مركزي

فرمت فايل : doc

حجم : 432

صفحات : 136

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب منابع مالي بر اساس مدل آميخته بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان مركزي

چكيده:

در پژوهش حاضر به بررسي  شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب منابع مالي بر اساس مدل آميخته بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان مركزي پرداخته شده است. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي  - تحليلي بوده است.اين تحقيق از نوع كاربردي و از بعد زمان مقطعي است. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي كاركنان و مديران شعب بانك كشاورزي استان مركزي به تعداد 175 نفر و حجم نمونه برابر با 120 نفر مي­باشد . نمونه گيري از نوع تصادفي ساده و به منظور جمع آوري اطلاعات در بخش ادبيات نظري تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص هاي تحقيق نيز از  پرسشنامه استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح شده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان حاصل ميشود و در ادامه به كمك تكنيك دلفي به اعتباربخشي عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به كمك تكنيك تصميم گيري تاپسيس به اولويت­بندي آنها پرداخته خواهد شد. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد كه 13 عامل موثر در جذب منابع مالي در بانك كشاورزي در استان مركزي از ديدگاه صاحب نظران نسبت به بقيه عوامل از اولويت بالاتري برخوردارند و از بين آنها عامل " كاهش قيمت تمام شده‌ي خدمات بانكي ناشي از كاهش زمان دستيابي به خدمات موجود در سيستم بانكي" داراي بالاترين اولويت است .

كلمات كليدي: جذب منابع مالي ، آميخته بازاريابي

مقدمه

در دنياي تجارت رقابتي امروز، جلب رضايت مشتريان از عوامل كليدي است كه بانك هابه دنبال آن هستند. مشتريان راضي و وفادار به بانك ، درآمد پايداري را به ارمغان مي آورد.لذا بانك ها در راستاي توجه به مشتري و تأمين رضايت آنان به مؤلفه هايي نظير شناخت مشتري، روابط با مشتري، تعيين روش هاي تأمين رضايت و تهيه كالا وخدمات مناسب در جهت رفع نيازهاي آنان اهميت خاصي قائل هستند، زيرا مشتري مهمترين دارايي هر سازمان است(اكرامي، 1389).

قسمتي از متن

آميخته بازاريابي يكي از برنامه هاي بازاريابي است كه  بر مدل ها و روشهاي سنتي مديريت بازار مانند روش كاركردگراي پوياي آلدرسون در كنار ساير روشهاي سيستمي و نيز تئوري پارامتر كه توسط دانشگاه كپنهاگ در اروپا توسعه يافت، غلبه كرد و روشهاي جديد مانند ديدگاه محصولي، ديدگاه وظيفه اي و ديدگاه جغرافيايي نيز با چنين سرنوشتي مواجه شدند. تنها تعداد كمي از اين مدل ها توانسته اند بقاي خود را در مقابل ۴p حفظ كنند (گرانروس[1]، ۱۹۹۷،ص۳۲۳). آميخته بازاريابي نمايان گر فعاليتهاي اساسي مديران بازاريابي است.


[1] Gronroos

تجهيز و جذب منابع مالي بانكي

در  بانكداري نوين مؤلفه هاي متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع مالي بانك‌ها ومؤسسات مالي تأثير مي‌گذارند. شناسايي وتعيين ميزان تأثير ونوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانك‌ها در تجهيز منابع پولي مقوله‌اي مهم مي باشد. امروزه شرايط و موقعيت‌هاي مؤسسات مالي و بانك‌ها با يكديگر يكسان نيست وممكن است مؤلفه‌هاي تأثيرگذار برتجهيز منابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد. (دلاور،1387).

بانك ها و موسسات مالي و اعتباري قطب اصلي بازار هاي مالي هستند و سرمايه موجود در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري، منبع اصلي خريد محصولات و خدمات، وام هاي اعطايي آنها و منبع ايجاد اعتبار براي تمام واحدهاي اقتصادي در كشور است. بنابراين فعاليت مناسب بانك ها و موسسات و استفاده از بازار يابي براي تحقق اهدافشان بسيار موثر است. در چند سال اخير كه تعداد بانكها و موسسات تنوع قابل ملاحظه اي يافته، نياز به بكارگيري متغيرهاي بازار يابي بيشتر شده و بانك ها در تلاش هستند تا از راههاي مناسب بازار يابي براي افزايش منابع و جذب بيشتر مشتريان تلاش نمايند كه در اين ميان بانك كشاورزي در كنار رقباي خود به بررسي راهكارهاي مناسب براي جذب بيشتر منابع وبازار يابي مناسب در جهت افزايش سپرده ها و سرمايه گذاري افراد در بانكها مي پردازد.

فهرست مطالب

فصل اول كليات تحقيق.. 1

1 – 1. مقدمه. 2

1-2. بيان مسأله. 3

1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1- 4- اهداف پژوهش.... 8

1-5. سؤالات پژوهش.... 8

1-6. تعاريف متغيرها و واژههاي كليدي.. 9

1-6-1.تعاريف نظري.. 9

1-6-1-1.تجهيز و جذب منابع مالي بانكي.. 9

1-6-1-2.آميخته بازاريابي.. 9

1-7. قلمرو تحقيق: 10

فصل دوم مطالعات نظري.. 11

2-1. مقدمه. 12

2-2 . پيدايش بانك وبانكداري.. 14

2-3 . اصول اساسي صنعت بانكداري.. 15

2-4 . بازار يابي.. 16

2-5 . اقدامات بانكها در امر بازار يابي.. 17

2-6 . مؤلفه‌هاي مؤثربر موفقيت بانك‌ها و مؤسسات مالي در تجهيز منابع مالي.. 18

2- 7. عوامل درون سازماني موثر بر جذب منابع.. 20

2-7-1 . عوامل خدماتي.. 21

2-7-2 . عوامل مالي.. 23

2-7-3 . عوامل ارتباطي و انساني.. 24

2-7-4. عوامل و شرايط فيزيكي.. 27

2-8 . آميزه بازاريابي.. 28

2-9 . آميخته بازار يابي خدمات بانكي.. 34

2-10. خدمت يا محصول.. 35

2-11. ابعاد آميخته بازاريابي محصول.. 36

اهداف قيمت گذاري.. 43

ابعاد آميخته بازاريابي قيمت... 46

عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري‌ 47

مكان. 48

ابعاد آميخته بازاريابي توزيع(مكان). 49

مديريت كانال توزيع.. 51

ترفيع  53

ابعاد آميخته بازاريابي ترفيع و تبليغ.. 54

محدوديتهاي مدل آميخته بازاريابي.. 59

تاريخچه بانك كشاورزي.. 62

پيشينه پژوهش.... 67

فصل سوم روششناسي تحقيق.. 77

3-1. روش تحقيق.. 78

3-3. جامعه آماري.. 79

3-4. نمونه آماري.. 79

3-5 . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات... 79

3-5-1. ابزار گردآوري دادهها 79

3-6. روايي و پايايي.. 80

3-7-1. آلفاي كرونباخ.. 80

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات... 81

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها: 82

4-1 مقدمه. 83

4-2 آمار توصيفي.. 83

4-2-1- مدرك تحصيلي.. 83

4-2-2-سن.. 85

4-2-3- جنسيت... 86

4-3  آمار استنباطي.. 87

پاسخ به سوالات تحقيق.. 87

بخش اول : تكنيك دلفي.. 87

مرحله اول : تحليل پاسخ هاي پرسشنامه اول.. 87

مرحله دوم :سطح توافق با معيار هاي شناسايي شده از ديدگاه متخصصان بانكي.. 91

مرحله سوم : سطح توافق با معيار هاي مشخص شده ( دستيابي به اجماع ). 94

بخش دوم : تاييد شاخص ها با استفاده از ازمون تي.. 96

بخش سوم : الويت بندي معيارهاي جذب منابع مالي با استفاده از تكنيك تاپسيس.... 99

گام اول: ايجاد ماتريس تصميمگيري: 99

گام دوم: بهنجار كردن ماتريس تصميم‌گيري(نرماليزه كردن): 101

گام سوم: به دست آوردن ماتريس بي‌مقياس موزن: 102

گام چهارم: تعيين عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي: 103

گام پنجم: محاسبه فاصله از ايدهآل مثبت و منفي: 104

گام ششم: محاسبه ميزان نزديكي هر كدام از عوامل به عامل ايده‌آل مثبت و ايده‌آل منفي: 104

گام هفتم: رتبه بندي گزينه ها: 104

4-4  جمع بندي.. 106

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات: 107

5-1 مقدمه. 108

5-2 مروري بر فصل هاي گذشته. 108

5-3 نتايج تحقيق.. 108

5-3-1 نتايج حاصل از الويت بندي عوامل موثر در جذب منابع مالي براساس مدل آميخته بازاريابي: 109

5-4 مقايسه نتايج اين تحقيق با تحقيقات پيشين: 110

پيشنهادات... 111

5-6-1 پيشنهادات كاربردي.. 111

5-6-2 پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي.. 114

5-5 محدوديتهاي تحقيق.. 114

منابع.. 115

منابع خارجي.. 120

قيمت محصول : 13500 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب منابع مالي بر اساس مدل آميخته بازاريابي در شعب بانك كشاورزي استان مركزي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۰:۵۳ ] [ مهديان ]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان

فرمت فايل : doc

حجم : 619

صفحات : 136

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان

چكيده:

امروزه بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي و تجاري را موسسات خدمات مالي  به عهده گرفته اند در موسساتي كه خدمات نقش مهمي را دارند اين نيروي انساني است كه خدمات را به مشتريان ارائه مي دهد وكاركنان هستند كه موفقيت يا عدم موفقيت سازمان مورد نظر را معين ميكنند وارائه خدمات با كيفيت وايجاد رضايتمندي در مشتريان به عنوان يك شيوه استراتژيك براي توسعه و بهبود عملكرد موسسات مالي  در نظر گرفته مي شود وموفقيت براي موسساتي  است كه توانسته اند به بهترين نحو ممكن ادراكات نيازها و خواسته هاي مشتريان را در بازارهاي هدف شناسايي كرده و آن ها را ارضا نمايد.هدف از اين تحقيق شناسايي و رتبه بندي  موثربرموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان مي باشد. بدين ترتيب مدلي طراحي گرديده است كه در آن به انتخاب معيارها وزيرمعيارهاي مناسب منجر خواهد شد ،دراين راستا  پس از شناسايي معيارها وزير معيارهاي مؤثر بر موفقيت ارائه خدمات نوين  در شعب بانك كشاورزي،از روش تحليل خبرگان  توسط پرسشنامه استفاده شده است. و پس از آن  جهت تعيين وزن شاخصهاي شناسايي شده از تكنيك AHP استفاده شده شد .كه در اين مرحله نيز نظرات خبرگان در خصوص ، مقايسات زوجي شاخصها و تعيين وزن آنها، از طريق پرسشنامه استخراج گرديده است.نتايج تجزيه وتحليل داده ها نشان مي دهد در بين شش معيار اصلي مشخص شده ؛رضايت شغلي با وزن 0.338از نظراهميت در رده اول قرار گرفته  وخدمت گرايي،مديريت،مديريت ارتباط با مشتري،خدمات الكترونيك وكيفيت خدمات سنتي دررده بعدي قرارگرفته اند.

كليد واژه: ارائه خدمات نوين ،رضايت شغلي ،خدمت گرايي، مديريت ارتباط با مشتري،خدمات الكترونيك 

مقدمه

بسياري از موسسات خدماتي با هدف بهبود خدمات به مشتري وارد اجراي برنامه ريزي منابع انساني شده اند و بدين ترتيب تا حدي خدمات خود را بهبود بخشيده اند (گرانت[1]واندرسون،31،2002). اين منافع ازطريق بهبود ارائه خدمات با كيفيت حاصل مي شوند.سرمايه گذاري روي مشتري مداري وخدمات مشتري يك موسسه راقادر مي سازد از سرمايه گذاري اش روي برنامه ريزي منابع انساني بهتر استفاده كند. استراتژي كسب و كار مشتري مداري وتكنولوژيهاي مربوطه با هدف تسهيل تعامل مستقيم با مشتري هستند.


[1] . Grant and Anderson

بخشي از متن

با وجود سرمايه گذاريهاي كه در زمينه فن آوري اطلاعاتي در حوزه بانكداري  صورت گرفته است ،اگر كه اين سرمايه گذاريها منطبق بر اصول سرمايه گذاري دراين زمينه نباشد با شكست مواجه خواهد شد(فرجيان سهي،4،1385)بنابراين توجه به پذيرش اين خدمات از سوي مشتريان از اهميت ويژه برخوردار است ،زيرا تقاضاي مشتريان نقش مهمي در تصميم گيريها ي بانكها به استفاده از يك تكنولوژي دارد،به عبارتي بهره برداري سودآور از يك تكنولوژي بويژه تكنولوژي در خدمات به پذيرش آن از سوي جامعه بستگي دارد(باقري وهمكاران،6،1388). تحقيقات نشان ميدهد كه پذيرش مشتري عامل كليدي درتوسعه ساختارهاي الكترونيكي ارائه خدمات است(بايرزوليدر،2001)تحقيقات انجام شده برروي پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان،درك عقايد مشتري در مورد استفاده ازبانكداري الكترونيك واينترنتي را ارتقاء مي بخشد ونشان ميدهد چگونه نگرش ها وباورها بر رفتار مشتريان درمورد استفاده از بانكداري الكترونيك تأثير مي گذارد.بديهي است كه يكي از شاخصهاي موفقيت سرمايه گذاري هاي بانكها در زمينه فناوري اطلاعاتي وبانكداري الكترونيك پذيرش يا عدم پذيرش اين خدمات از سوي مشتريان است.با توجه به اينكه خدمات بانكداري الكترونيكي در كشور توسعه بسيار يافته اند.اما تحقيق براي بررسيعوامل موثر بر موفقيت ارائه خدمات نوين به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي صورت نگرفته است.با توجه به اين مطلب ضرورت انجام اين تحقيق توسط محقق ضرورت يافته است ومحقق سعي دارد به بررسي اين موضوع درس‍يستم بانكداري كشوربپردازد.

فهرست

چكيده......................................................................................................................................... 1

فصل اول :كليات تحقيق

1-1- مقدمه................................................................................................................................. 3

1-2- شرح وبيان مسأله تحقيق....................................................................................................... 4

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق............................................................................................. 6

1-4- اهداف تحقيق...................................................................................................................... 8

1-5- سؤالات تحقيق.................................................................................................................... 8

1-6- فرضيه­ هاي تحقيق............................................................................................................... 8

1-7- مدل مفهومي تحقيق............................................................................................................. 9

1-8- تعاريف مفهومي وعملياتي واژه‌هاي تحقيق........................................................................... 10

1-9- قلمرو مكاني وزماني تحقيق................................................................................................ 11

1-10- روش تحقيق.................................................................................................................. 11

1-11- ابزار گردآوري داده­ها...................................................................................................... 12

1-12- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق.................................................................................... 12

فصل دوم ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه.............................................................................................................................. 14

بخش اول :بانكداري الكترونيك

2-1-1- مقايسهاي از خدمات بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي............................................. 15

2-1-2- پرداخت الكترونيكي وانواع آن........................................................................................ 16

2-1-3- طبقه بندي سيستم هاي پرداخت الكترونيكي.................................................................... 16

2-1-4- مسائل مربوط به سيستم امنيتي دربانكها........................................................................... 17

2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابليت اطمينان سيستم پرداخت الكترونيكي...................................... 18

2-1-6-  بانكداري اينترنتي......................................................................................................... 18

2-1-7- اعتماد در شبكه بانكي................................................................................................... 20

2-1-7-1- اعتماد در بانكداري آنلاين......................................................................................... 21

2-1-8- مدل هاي پذيرش تكنولوژي بانكداري اينترنتي................................................................. 24

2-1-9- سودمندي ادراك شده بانكداري اينترنتي.......................................................................... 26

2-1-10- سهولت استفاده ادراك شده.......................................................................................... 26

بخش دوم خدمات

2-2-1- مفهوم  وتعاريف خدمت................................................................................................ 28

2-2-2- سنجش  و ارزيابي كيفيت خدمات.................................................................................. 28

2-2-3-مدل سروكوآل............................................................................................................... 30

2-2-4- ابزار سنجش كيفيت خدمات بانكي................................................................................. 33

2-2-5- كيفيت خدمات الكترونيكي............................................................................................ 34

2-2-6-خدمت گرايي خدمات (جهت گيري خدمات=خدمت گرايي) ............................................ 35

2-2-7- تعاريف ومفهوم خدمت گرايي خدمات........................................................................... 36

2-2-8-  مشتري گرايي............................................................................................................. 37

2-2-9- مديريت ارتباط با مشتري............................................................................................... 39

2-2-10 -مشتري مداري و موفقيت مديريت ارتباط با مشتري........................................................ 41

2-2-11- فرايندهاي تجزيه و تحليل مديريت ارتباط با مشتري( CRM) ....................................... 42

بخش سوم :سبك رهبري

2-3-1-تاريخچه و سير تحول سبك رهبري................................................................................. 43

2-3-2-مفهوم وتعاريف سبك رهبري.......................................................................................... 42

بخش چهارم :رضايت شغلي

2-4-1- مفهوم وتعاريف رضايت شغلي....................................................................................... 45

2-4-2- نطريه هاي رضايت شغلي ............................................................................................. 47

2-4-2-1- نظريه انگيزشي  هرزبرگ........................................................................................... 47

2-4-2-2- نظريه اميد و انتظار................................................................................................... 48

2-4-2-3- نظريه ارزش............................................................................................................ 48

2-4-2-4- نظريه بريل.............................................................................................................. 48

2-4-2-5- نظريه نقشي............................................................................................................. 48

2-4-2-6- نظريه نيازها ............................................................................................................ 48

2-4-2-7- نظريه هالند.............................................................................................................. 50

2-4-3- عوامل تعيين كننده ي رضايت شغلي.............................................................................  50

2-4-4- ابعاد رضايت شغلي....................................................................................................... 51

2-4-5- شيوه ابراز نارضايتي و نتايج رضايت شغلي...................................................................... 51

2-4-6- رابطه رضايت شغلي وجابجايي كاركنان........................................................................... 52

بخش پنجم: پيشينه تحقيق

2-5-1- تحقيقات خارجي ........................................................................................................ 54

2-5-2- تحقيقات داخلي .......................................................................................................... 61

2-5-3-  مدل مفهومي تحقيق..................................................................................................... 62

فصل سوم روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه ............................................................................................................................. 64

3-2 روش تحقيق....................................................................................................................... 64

3-2-1- از نظر هدف................................................................................................................. 64

3-2-2- ازنظر روش.................................................................................................................. 64

3-3- جامعه آماري ، نمونه و تعيين حجم نمونه............................................................................ 65

3-4- روشهاي گردآوري داده ها.................................................................................................. 66

3-5- ابزارگردآوري اطلاعات...................................................................................................... 66

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه.................................................................................................... 66

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها............................................................................................... 69

3-7-1- جدول مقايسه زوجي.................................................................................................... 70

3-7-2- عمليات محاسبه داده ها................................................................................................. 71

3-7-3- روشهاي محاسبات  داده ها درروش  AHP.................................................................... 71

3-7-4- استخراج اولويت ها از جدول مقايسه هاي گروهي........................................................... 72

11-3-3- نرخ سازگاري............................................................................................................ 73

فصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها

4-1- مقدمه  ............................................................................................................................ 75

4-2- تجزيه وتحليل نتايج.......................................................................................................... 75

4-2-1- اولويت بندي معيارهاي اصلي به روش A.H.P با نرم افزار    Expert Choice  ............. 75

4-2-2- اولويت بندي معيارهاي اصلي......................................................................................... 77

4-2-3- اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به معيارهاي اصلي....................................................... 78

4-2-4-اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به رضايت شغلي.......................................................... 78

4-2-5-اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به مديريت.................................................................. 80

4-2-6- اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به معيار خدمت گرايي................................................. 78

4-2-7-اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به معيار مديريت ارتباط با مشتري.................................. 80

4-2-8-اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به معيار خدمات الكترونيك........................................... 81

4-2-9-اولويت بندي زير معيارهاي مربوط به معيار  كيفيت خدمات سنتي....................................... 83

4-10 – پاسخ به فرضيات تحقيق................................................................................................. 86

فصل پنجم نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1- مقدمه.............................................................................................................................. 88

5-2- يافته هاي تحقيق............................................................................................................... 89

5-3- پيشنهاد هاي كاربردي........................................................................................................ 97

5-4- پيشنهاداتي براي محققان آينده............................................................................................. 99

5-5- موانع ومحدوديت هاي پژوهش.......................................................................................... 99

پيوست ها

پيوست الف:پرسشنامه .............................................................................................................. 101

پيوست ب:جدول هاي آماري. .................................................................................................. 103

منابع وماخذ

منابع فارسي. ........................................................................................................................... 116

منابع انگليسي........................................................................................................................... 119

چكيده انگليسي........................................................................................................................ 120

قيمت محصول : 11500 تومان

دانلود
برچسب

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانكداري به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۳۰:۲۲ ] [ مهديان ]

پروژه شبيه سازي خود پرداز بانك با سي شارپ با گزارش كار و فيلم آموزشي

پروژه شبيه سازي خود پرداز بانك با سي شارپ با گزارش كار و فيلم آموزشي

فرمت فايل : rar

حجم : 7386

صفحات : 1

گروه : سي شارپ

توضيحات محصول :

اين پروژه با زبان سي شارپ طراحي شده است و تا جاي كه توانستم سعي كردم خودپرداز بانك رو شبيه سازي كنم. همراه اين پروژه گرارش كار كامل و يك فيلم آموزش كار با برنامه قرار دادم . با خريد اين برنامه بدون استرس و راحت پيش استاد راهنما برويد . تمام مراحل به صورت خودكار اجرا مي شوند تا برنامه با ديتا بيس ارتباط بر قرار كند

با كمترين امكانات بهترين باشيم

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
برچسب

شبيه سازي سي شارپ بانك اسكيوال شبيه سازي خود پرداز بانك پروژه سي شارپ خود پرداز بانك پروژه سي شارپ


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۹:۳۵ ] [ مهديان ]

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

فرمت فايل : doc

حجم : 3705

صفحات : 18

گروه : كامپيوتر و IT

توضيحات محصول :

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

( درس شبكه هاي اجتماعي پروژه هاي استاد صفايي شبيه سازي و برنامه نويسي به زبانهاي C MATLAB C در اين پروژه مي خواهيم نمونه اي از رفتار يك شبيه ساز پيشامد گسسته را برسي كنيم .)

درس شبكه هاي اجتماعي

گزارش پروژه كارشناسي ارشد

در رشته كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات شبكه هاي كامپيوتري

عنوان پروژه :پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك

1-جدولي مطابق جدول فراواني زير فراھم كنيد و براي كلمات مندرج در آن رتبه و فراواني ھركدام را از متن استخراج كرده و درستون مربوطه درج نماييد .

-2 نموداري ترسيم كنيد كه محور عمودي فراواني كلمات مندرج در بالا و محور افقي بيانگر رتبه آن باشد . نمودار بدست آمده را تشريح نماييد .

 1)حل به زبان متلب پرژه زيف

2)پروژه شبيه سازي يك مركز سرور تك سرويس دهنده

1-هدف پروژه: در اين پروژه مي خواهيم نمونه اي از رفتار يك شبيه ساز پيشامد گسسته را برسي كنيم.

2-مفروضات شبيه سازي

1-زمانهاي بين دو ورود(برحسب دقيقه)عبارتند از:           0.4و1.2و0.5و1.7و0.2و1.6و0.2و1.4و1.9و...

2-زمانهاي سرويس عبارتند از:                                                    2و0.7و0.2و1.1و3.7و0.6و...

3-اتمام شبيه سازي هنگامي كه تعداد 6 مشتري در صف منتظر باشند.

3)برنامه شبيه سازي بانك با استفاده از صف-  حل به زبان C :

هدف: يافتن تعداد نهادهاي گم شده (loss) به كل نهادهاست Ploss

مشخصات صف:

v     زمانهاي ورود نهادها و سرويس دهي به آنها تصادفي بوده و از توزيع نمايي تبعيت مي كنند.

v     تعداد سرويس دهنده يكي است.

v     حداكثر ظرفيت صف ده نهاد ورودي است.

v     تعداد نهادهاي ورودي ده هزار تا است.

اجزاي سيستم:

v     رخدادها:

  •  ورود نهاد به سيستم (Arrival)
  •  خروج نها از سيستم (Departure)

v    متغيرها (خصيصه ها):

  •  تعداد نهادهاي توليد شده ورودي (Count_Arv)
  •  تعداد نهادهاي گم شده (Count_Loss)
  •  وضعيت سرويس دهنده (Server_State)
  •  طول صف (Queue_Len)

q    نمودار توزيع نمايي 

قيمت محصول : 30000 تومان

دانلود
برچسب

پروژه قانون زيف و مركز سرور تك سرويس دهنده و شبيه سازي صف بانك ، پروژه زيف حل به زبان متلب پروژه شبيه سازي يك مركز سرور تك سرويس دهنده برنامه شبيه سازي بانك با استفاده از صف حل به زبان C شبيه سازي و برنامه نويسي به زبانهاي C MATLAB C گزارش پروژه كارشناسي ارشد


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۹:۰۴ ] [ مهديان ]

ارتباط مديريت سود ،تامين مالي و استراتژي تنوع در بانكهاي خصوصي و دولتي

ارتباط مديريت سود ،تامين مالي و استراتژي تنوع در بانكهاي خصوصي و دولتي

فرمت فايل : doc

حجم : 142

صفحات : 50

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مديريت سود و تأمين مالي از موضوعات مهم راهبردي و رو به رشد براي همه شركتها در سراسر جهان مي باشد. مديريت سود بعضي اوقات براي مديران، داد و ستد مشخصي ايجاد مي كند به گونه اي كه سود در پايان سال مطلوب به نظر برسد. يكي از عوامل مهمي كه مي تواند بر مديريت سود شركت ها تأثيرگذار باشد و تاكنون توجه زيادي به آن نشده است، استراتژي هاي تنوع سازمان مي باشد. لذا پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسي رابطه بين مديريت سود، تامين مالي و استراتژي هاي تنوع در بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بانكهاي دولتي بپردازد. تاكنون تحقيقات معدودي به بررسي استراتژي هاي تنوع و نقش آن بر مديريت سود در شركت پرداخته اند اما تاكنون اين رابطه در بانك ها با توجه به ساختار متفاوت صورت هاي مالي آنها و در نتيجه، روش هاي مختلف سنجش مديريت سود مورد مطالعه قرار نگرفته است. ضمن اينكه بكارگيري شاخص استراتژي هاي تامين مالي  در بانك ها مبني بر انواع سپرده هاي دريافتي در اين تحقيق، مزيد بر علت نوآوري آن بوده است.

قيمت محصول : 30000 تومان

دانلود
برچسب

فصل دوم و پيشينه تحقيقي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۲۸:۲۹ ] [ مهديان ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ]
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب